Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

HĐND huyện tổ chức được 12 cuộc Giám sát, Khảo sát Chuyên đề.

( Cập nhật lúc: 01/07/2020  )

            Thực hiện chương trình hoạt động mà Nghị quyết HĐND huyện đã đề ra, trong 6 tháng đầu năm 2020, HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND và Tổ đại biểu HĐND huyện đã tổ chức được 12 cuộc giám sát, khảo sát Chuyên đề.

Hoạt động giám sát của các Ban HĐND huyện tại cơ sở.

            Cụ thể, HĐND huyện đã tiến hành giám sát được 08 cuộc với 3 Chuyên đề; Khảo sát được 04 cuộc với 2 Chuyên đề. Trong đó có một số cuộc giám sát, khảo sát quan trọng, như: Giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn; Giám sát trực tiếp việc quản lý, sử dụng tài sản công và sử dụng kinh phí chi thường xuyên của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện; Khảo sát tình hình thực hiện các mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất năm 2019; Giám sát việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát công tác quản lý, vận hành, khai thác các công trình thủy lợi phục vụ sản xuất trên địa bàn huyện; Khảo sát ý kiến, kiến nghị của cử tri....

Thông qua hoạt động Giám sát, Khảo sát, nhiều khó khăn vướng mắc được tháo gỡ, giải quyết kịp thời.

            Kết thúc các đợt giám sát, khảo sát, Thường trực HĐND huyện đã báo cáo kết quả giám sát, khảo sát với Thường trực Huyện ủy và các cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát, khảo sát theo quy định. Có báo cáo và đề xuất, kiến nghị với UBND huyện, chủ đầu tư và các đơn vị liên quan để chỉ đạo xem xét có biện pháp khắc phục cho người dân ổn định sản xuất.

            Chương trình hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND huyện xây dựng đều có trọng tâm, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sau giám sát, khảo sát, các kiến nghị được quan tâm, theo dõi, đôn đốc. Đa số các kiến nghị đều được các đơn vị, cơ quan, địa phương chịu giám sát tiếp thu, kịp thời chỉ đạo, tháo gỡ, khắc phục theo quy định./.

 

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In