Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

HĐND huyện tăng cường các hoạt động khảo sát, giám sát.

( Cập nhật lúc: 08/07/2019  )

           Thực hiện kế hoạch công tác năm 2019, trong 6 tháng đầu năm HĐND và các Ban HĐND huyện đã tổ chức được 03 cuộc giám sát và cuộc 01 khảo sát theo chương trình, kế hoạch đã đề ra.

HĐND huyện thực hiện hoạt động khảo sát, giám sát tại cơ sở.

           Trong đó có 01 cuộc giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện Đề án phát triển sản xuất nông – lâm nghiệp theo Nghị quyết 30/NQ-HĐND ngày 21/12/2016 của HĐND huyện. Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thực hiện Luật tiếp công dân và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các kiến nghị của công dân năm 2018. Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện giám sát việc thực hiện một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đạt thấp năm 2018 và triển khai thực hiện năm 2019 theo Nghị quyết HĐND huyện giao; thực hiện khảo sát một số ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ bảy tại xã Giáo Hiệu, Nhạn Môn.

           Kết quả giám sát, khảo sát đều được gửi đến các cơ quan, đơn vị liên quan để nghiên cứu, xem xét thực hiện. Qua đó, góp phần cùng UBND huyện và các ngành chức năng có giải pháp kịp thời trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước và sử dụng các nguồn lực của địa phương./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In