Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

HĐND huyện phát huy tốt vai trò giám sát.

( Cập nhật lúc: 17/10/2019  )

            Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019, từ đầu năm đến nay HĐND và các Ban HĐND huyện đã tổ chức được 03 cuộc giám sát và 01 cuộc khảo sát theo chuyên đề.

Hoạt động giám sát của HĐND huyện trong 9 tháng đầu năm 2019.

            Cũng trong 9 tháng đầu năm HĐND và các Ban HĐND huyện đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức cho đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7, trước và sau kỳ họp thứ 8 HĐND huyện khóa III tại 10/10 xã trên địa bàn, với 1.423 cử tri tham dự, 251 cử tri phát biểu ý kiến, 395 ý kiến kiến nghị, phản ánh. Các ý kiến, kiến nghị cử tri phản ánh ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, trong đó tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực: giao thông; thủy lợi; đầu tư xây dựng cơ bản; điện thắp sáng; đất đai, tài nguyên môi trường; chế độ - chính sách; nông - lâm nghiệp.

           Bên cạnh đó, công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư được thường trực HĐND huyện thực hiện thường xuyên, liên tục, đã tiếp nhận 03 đơn thư của công dân, thực hiện giải quyết xong 02 đơn, còn 01 đơn đang trong thời hạn giải quyết./.

Tác giả:  Thu Hường (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In