Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

HĐND các cấp ở Pác Nặm làm tốt hoạt động giám sát, khảo sát.

( Cập nhật lúc: 08/11/2019  )

            Thời gian qua, Thường trực HĐND, các ban của HĐND và HĐND các xã trên địa bàn huyện Pác Nặm đã tập trung thực hiện tốt các nghị quyết về chương trình giám sát, khảo sát, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND các cấp theo quy định của pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.     

Hoạt động giám sát, khảo sát được HĐND các cấp thực hiện có hiệu quả.

            Cụ thể, chỉ tính riêng từ đầu năm 2019 đến nay, HĐND các cấp ở Pác Nặm đã tổ chức được 94 cuộc giám sát, 08 cuộc khảo sát theo chuyên đề. Trong đó HĐND, Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện đã tổ chức được 19 cuộc giám sát, khảo sát với 08 chuyên đề. Những nội dung được HĐND hai cấp tập trung giám sát là: Việc tổ chức triển khai thực hiện Đề án PTSX nông lâm nghiệp, thực hiện một số chỉ tiêu phát triển KTXH còn đạt thấp trong năm 2018; Việc thực hiện Luật tiếp công dân và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, giải quyết các kiến nghị của công dân....

            Thông qua các hoạt động giám sát, khảo sát của HĐND đã làm rõ kết quả, hạn chế, nguyên nhân và trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, cơ quan, đơn vị... từ đó có ý kiến với UBND huyện và UBND các xã nhằm thống nhất quan điểm chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Ngoài ra, các báo cáo, kết luận giám sát khảo sát đã được gửi đến các cơ quan, đơn vị và cá nhân liên quan để tổ chức thực hiện, đồng thời công khai để nhân dân biết và cùng tham gia giám sát cộng đồng./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In