Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Giao ban giữa Thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã.

( Cập nhật lúc: 15/11/2018  )

        Ngày 13/11, Thường trự HĐND huyện Pác Nặm đã tổ chức hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND huyện với thường trực HĐND các xã lần thứ 3, nhiệm kỳ 2016-2021 để đánh giá kết quả hoạt động của HĐND các cấp 10 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 2 tháng cuối năm 2018. Các đồng chí Lê Văn Hội - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Quách Xuân Khoanh - Phó Chủ tịch TT HĐND huyện dự và chủ trì hội nghị.

Thảo luận, đánh giá kết quả hoạt động giám sát, khảo sát.

        Thời gian qua, Thường trực HĐND huyện và các xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật và kế hoạch công tác đã đề ra. Đồng thời chuẩn bị và tổ chức tốt các kỳ họp của HĐND các cấp theo đúng quy định, theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo công khai dân chủ. HĐND huyện đã tổ chức được 02 kỳ họp, thông qua 08 Nghị quyết, HĐND các xã tổ chức được 19 kỳ họp, thông qua được 38 Nghị quyết. Trong 10 tháng đầu năm, thường trực HĐND, các ban HĐND các cấp đã tổ chức được 57 lượt giám sát, khảo sát ở hầu hết các lĩnh vực thuộc kinh tế xã hội. Tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp với trên 8.000 lượt cử tri tham gia, đã có 503 ý kiến, kiến nghị được cử tri phát biểu, phản ánh tại các buổi tiếp xúc.....

Đồng chí Chủ tịch HĐND huyện quán triệt nhiệm vụ 2 tháng cuối năm.

        Trong 2 tháng cuối năm, HĐND các cấp ở Pác Nặm sẽ tập trung chuẩn bị tốt nội dung, điều kiện để tổ chức tốt kỳ họp thường lệ cuối năm 2018. Tăng cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH của Ủy ban nhân dân các cấp và các cơ quan chức năng trong việc thực hiện Nghị quyết của HĐND các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động giám sát, khảo sát theo kế hoạch, phối hợp với Ủy ban MTTQVN cùng cấp tổ chức các buổi tiếp xúc cử tri thường lệ cuối năm. Triển khai và tổ chức việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu đảm bảo theo Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội..../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In