Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Ghi nhận về hoạt động Diễn tập KVPT năm 2017 của huyện Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 06/11/2017  )

            Cho đến thời điểm này huyện Pác Nặm đã hoàn thành việc tổ chức diễn tập cho các địa phương được lựa chọn trên địa bàn theo đúng kế hoạch đề ra. Qua các đợt diễn tập đã cho cấp ủy, chính quyền địa phương có được cái nhìn rõ nét hơn về khả năng thực hiện các nhiệm vụ, tình huống của cơ sở, từ đó rút ra được những bài học kinh nghiệm quý báu cho việc phòng chống thiên tai, TKCN và tác chiến phòng thủ.

Diễn tập thực binh Phòng chống lụt bão, TKCN tại xã Bộc Bố.

            Năm 2017 này huyện Pác Nặm tổ chức 03 cuộc diễn tập, bao gồm 02 cuộc diễn tập phòng thủ dân sự là diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Bộc Bố và phòng chống cháy rừng tại xã Xuân La; 01 cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ tại xã Cổ Linh. Các cuộc diễn tập đều đã được triển khai theo đúng kế hoạch, huy động được đầy đủ mọi lực lượng tham gia theo đúng yêu cầu. Hầu hết các thành viên, lực lượng tham gia diễn tập đều nắm chắc những nội dung cơ bản đã xác định trong ý định chỉ đạo diễn tập để tổ chức duy trì, điều hành cuộc diễn tập đạt được mục đích, yêu cầu đề ra.

            Huyện Pác Nặm cũng đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng của địa phương. Các cuộc thực hành diễn tập đều sát với đối tượng tác chiến, không phô trương hình thức, phù hợp với tình hình của địa phương, có tác dụng thiết thực, hiệu quả; đoàn kết, hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng, thành phần tham gia diễn tập, bảo đảm giữ bí mật, an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị và phương tiện kỹ thuật trong quá trình diễn tập, nhất là khu vực diễn ra diễn tập thực binh. Kết hợp diễn tập gắn với xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Diễn tập KVPT tại xã Cổ Linh.

            Đồng chí Vi Duy Tuyến - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo Diễn tập  KVPT năm 2017 huyện Pác Nặm cho biết: Đối với các xã còn lại không tổ chức diễn tập trong năm nay thì huyện đã chỉ đạo phải xây dựng các kế hoạch xử lý các tình huống, đặc biệt là đối với vấn đề phòng chống thiên tai, TKCN trên địa bàn. Ban chỉ đạo của huyện sẽ thường xuyên đi kiểm tra các xã về việc tổ chức thực hiện các kế hoạch đã xây dựng trong năm để đáp ứng, xử lý được các tình huống có thể xảy ra trên địa phương.

            Diễn tập là hoạt động quan trọng nhằm nâng cao nhận thức về công tác quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới; nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương và khả năng làm tham mưu, tổ chức hiệp đồng của các ban, ngành, đoàn thể huyện trong chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tác chiến phòng thủ cũng như công tác phòng chống thiên tai, TKCN. Sau khi hoàn thành diễn tập, cấp ủy, chính quyền các cấp đều tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm, đánh giá đúng năng lực tổ chức lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền và năng lực tham mưu của các cơ quan, ban, ngành. Từ đó, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong xây dựng và tổ chức hoạt động KVPT đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Diễn tập vận hành cơ chế phòng chống cháy rừng tại xã Xuân La. 

            Trung tá Dương Công Hội - Phó chỉ huy trưởng, TMT Ban CHQS huyện Pác Nặm chia sẻ: Qua các đợt diễn tập thì còn có một số hạn chế, tồn tại cần được khắc phục, rút kinh nghiệm trong thời gian tới như:

            - Thứ nhất: Công tác chuẩn bị các loại văn kiện của các cơ sở còn nhiều thiếu sót, hạn chế, xuất phát từ khả năng viết vẽ của đội ngũ cán bộ cơ sở, nhất là các đồng chí chỉ huy trưởng Ban CHQS các xã còn yếu.

            - Thứ hai: Do đặc thù của địa phương nên việc lựa chọn các khu vực để tổ chức diễn tập thực binh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là đối với thực binh phòng chống lụt bão, TKCN. Còn phải phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố thời tiết.

            - Thứ ba: Trong quá trình diễn tập thì các vai diễn còn phụ thuộc nhiều vào tài liệu, chưa thoát ly được tài liệu nên quá trình diễn chưa gắn sát với đặc thù, đặc điểm của địa phương để gắn vào từng tình huống, từng nội dung diễn tập.

            Thứ tư: Công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia diễn tập cần được thực hiện tốt hơn nữa, nhất là đối với phần thực binh vì càng nhiều người dân tham gia diễn tập thì cuộc diễn tập càng hiệu quả và thành công hơn.

            Kết thúc đợt diễn tập năm 2017, trong số 03 xã được chọn thực hiện có 02 xã được xếp loại giỏi và 01 xã xếp loại khá. Sau thành công của các cuộc diễn tập, huyện Pác Nặm chỉ đạo cấp ủy đảng, chính quyền các địa phương phải vận dụng thật tốt kết quả diễn tập vào thực tế công việc tại cơ quan, đơn vị mình và trong công tác tham mưu để huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đưa Pác Nặm phát triển ngày càng nhanh, mạnh và bền vững./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In