Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Gần 34.000 lượt hộ dân được hỗ trợ PTSX từ nguồn vốn 135.

( Cập nhật lúc: 27/08/2019  )

            Trong 10 năm qua, trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có gần 34.000 lượt hộ dân được hỗ trợ phát triển sản xuất từ nguồn vốn Chương trình 135.

Nguồn vốn đã tạo động lực quan trọng trong công cuộc phát triển KTXH.

            Cụ thể, với tổng số vốn được giao là 22 tỷ 637 triệu đồng, huyện Pác Nặm đã phân bổ cho các xã triển khai thực hiện được 98 dự án phát triển sản xuất. Trong đó tập trung vào hỗ trợ người dân về giống cây trồng vật nuôi, phân bón, vật tư nông nghiệp và máy móc nông cụ phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp....Đây là một trong những hạng mục quan trọng thuộc Tiểu dự án 2 về hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn, xã an toàn khu, thôn bản đặc biệt khó khăn của Chương trình 135.

            Từ nguồn vốn hỗ trợ, các hộ dân ở Pác Nặm, nhất là các hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã có thêm điều kiện để đầu tư vào sản xuất, chăn nuôi, đảm bảo khung thời vụ, nâng cao năng suất, sản lượng cây trồng....từ đó góp phần tạo sinh kế và nâng cao thu nhập, giúp người dân từng bước ổn định đời sống vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In