Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Gần 10 tỷ hỗ trợ PTSX từ nguồn vốn Chương trình 30a.

( Cập nhật lúc: 26/04/2019  )

           Năm 2019 này huyện Pác Nặm được phân bổ nguồn vốn 30a với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng để hỗ trợ người dân thực hiện các mô hình giảm nghèo.

Nguồn vốn hỗ trợ PTSX từ Chương trình 30a đóng vai trò quan trọng đối với công tác XĐGN của huyện Pác Nặm.

          Đến thời điểm này nguồn vốn đã được giao cho các xã để triển khai hỗ trợ dựa trên nhu cầu đăng ký thực tế của người dân về máy móc nông nghiệp, tư liệu sản xuất, giống cây trồng vật nuôi....Việc hỗ trợ sản xuất cho người dân theo chương trình 30a trong thời gian qua ở Pác Nặm đã phát huy tốt hiệu quả, giúp nhiều hộ dân có thêm điều kiện thuận lợi để đầu tư vào phát triển sản xuất, chăn nuôi theo hướng hàng hóa. Nhièu mô hình kinh tế cho thu nhập cao đã được hình thành từ những ngồn vốn hỗ trợ này, góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo tại địa phương.

          Để nguồn vốn phát huy tối đa hiệu quả, huyện Pác Nặm đã gắn việc thực hiện chương trình 30a với chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình 135. Bên cạnh đó, việc phân bổ nguồn vốn sớm cho các xã cũng là giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả của nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất này./.

    

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In