Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du làm việc với huyện Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 12/11/2019  )

            Sáng 08/11, đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã làm việc với huyện Pác Nặm để nắm tình hình việc thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND tỉnh ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh; Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Tham dự buổi làm việc có Thường trực HĐND, UBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ, các Hội, Đoàn thể, sở Kế hoạch và Đầu tư, sở Nông nghiệp và PTNT. Phía huyện có các đồng chí Dương Văn Tuyến - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Nguyễn Đình Điệp - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện.

            Theo báo cáo, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội từ đầu năm đến nay huyện Pác Nặm đã có 24/45 chỉ tiêu đã đạt và vượt kế hoạch và mục tiêu nghị quyết đề ra; có 11/45 chỉ tiêu đạt từ 50% mục tiêu nghị quyết; có 02 chỉ tiêu đạt dưới 50%; còn 08 chỉ tiêu đang thực hiện chưa đánh giá. Một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt thấp và có nguy cơ không đạt theo chỉ tiêu kế hoạch giao như: Tổng đàn vật nuôi trâu, bò, lợn và kế hoạch đưa 02 xã Bộc Bố, Giáo Hiệu hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019. Việc thực hiện đề án phát triển sản xuất hàng hóa; các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất chậm và việc liên kết tiêu thụ sản phẩm nông sản còn gặp nhiều khó khăn. Kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản; nguồn vốn sự nghiệp Chương trình 30a, 135 do UBND các xã làm chủ đầu tư còn chậm.

            Về thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của HĐND tỉnh, huyện Pác Nặm đã bố trí các chức danh không chuyên trách ở cấp xã, số lượng đã bố trí là 77, số lượng chưa bố trí 02 (Hội người cao tuổi xã Công Bằng, Bằng Thành). Việc bố trí các chức danh không chuyên trách cấp thôn số lượng đã bố trí 346, số lượng chưa bố trí 03, do một số chi bộ không đủ đảng viên, đang sinh hoạt ghép.

             Thực hiện Đề án số 12-ĐA/TU, ngày 23/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy huyện Pác Nặm đã sắp xếp Bộ phận cán bộ tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện. Tổng số cán bộ, công chức Văn phòng hiện nay là 09 đồng chí, trong đó có 01 lãnh đạo và 02 nhóm tham mưu, giúp việc với 08 cán bộ, chuyên viên. Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành quy chế hoạt động và chỉ đạo Văn phòng chung phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cá nhân. Kết quả triển khai, chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã thành lập Ban Tổ chức Đại hội và 04 Tiểu ban phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Huyện Pác Nặm cũng kiến nghị Tỉnh ủy xem xét cho vận dụng giới thiệu ứng cử nhân sự tham gia cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đối với những đồng chí hiện nay đang theo học trung cấp lý luận chính trị để đảm bảo số lượng dư từ 10 – 15% theo quy định.

Đồng chí Nguyễn Văn Du - Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc. 

            Tại buổi làm việc lãnh đạo một số sở, ngành đã thảo luận và làm rõ hơn một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội như vấn đề phát triển cây nghệ ở địa phương cần phải tính toán cho hợp lý về diện tích và việc bao tiêu sản phẩm củ nghệ, chuyển bớt diện tích trồng ngô sang trồng cây ăn quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong việc giải ngân các nguồn vốn đã phân bổ cho huyện…

             Kết luận buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đã ghi nhận và đánh giá cao một số chỉ tiêu, nhiệm vụ mà huyện Pác Nặm đã đạt được. Đồng chí đề nghị cần xem xét lại tổ chức hợp tác sản xuất các mô hình sản xuất nông nghiệp đang thực hiện trên địa bàn huyện, định hướng cho người dân thực hiện đảm bảo các quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm. Làm tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính từ đó thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào huyện. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai trên địa bàn huyện. Chỉ đạo thực hiện tốt việc giải ngân vốn xây dựng cơ bản, không để phải thu hồi vốn; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền đến người dân về những chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước để người dân hiểu và tạo sự đồng thuận; nâng cao hơn nữa năng lực công tác cán bộ, quan tâm đến phẩm chất đạo đức cán bộ để lựa chọn đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm đảm bảo các điều kiện về trình độ để chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 – 2025./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In