Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Đoàn liên ngành huyện kiểm tra VSATLĐ.

( Cập nhật lúc: 27/05/2019  )

         Thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, ngày 24/5, đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ sinh lao động của huyện Pác Nặm đã đến kiểm tra tình sử dụng lao động tại một số doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện.

Kiểm tra thực tế việc chấp hành của các Doanh nghiệp tại cơ sở.

          Đoàn tập trung kiểm tra các nội dung về công tác bảo hộ lao động, khám sức khỏe định kỳ cho người lao động, lập hồ sơ vệ sinh lao động, hợp đồng lao động, việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động cũng như việc chấp hành các quy định về công tác phòng chống cháy nổ.…Ngoài ra đoàn cũng tiến hành kiểm tra thực tế môi trường lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy các doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ công tác giám sát lao động, các quy định về sử dụng lao động cũng như các phương án phòng chống cháy nổ, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Các lao động chưa được Doanh nghiệp quan tâm đúng mức.

          Đoàn đã nhắc nhở, kết hợp tuyên truyền hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ các quy định về an toàn vệ sinh lao động theo Nghị định 39/2016 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 19/2016 của Bộ Y tế về hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động và sức khỏe người lao động. Đây là hoạt động nằm trong Tháng an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 nhằm góp phần tăng cường trách nhiệm của người sử dụng lao động trong công tác đảm bảo ATVSLĐ; kịp thời xử lý nghiêm những đơn vị vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời nâng cao ý thức của người lao động về an toàn, vệ sinh lao động, bảo đảm sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ sở./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In