Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Đảng viên Dân tộc thiểu số ở Pác Nặm chiếm tỷ lệ 92,23%.

( Cập nhật lúc: 10/06/2019  )

            Trong thời gian qua, công tác phát triển đảng luôn được Đảng bộ huyện Pác Nặm đặc biệt trú trọng thực hiện, nhất là công tác phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, đảng viên tại các chi bộ vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn...

 Các Đảng viên DTTS luôn phát huy được vai trò đầu tàu, gương mẫu trong mọi phong trào ở cơ sở.

            Hiện toàn huyện Pác Nặm có 39 tổ chức cơ sở đảng, 12 đảng bộ cơ sở, 27 chi bộ cơ sở với 143 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Toàn Đảng bộ huyện có 2.576 đảng viên, trong đó Đảng viên là người dân tộc thiểu số có trên 2.400 đồng chí, chiếm tỷ lệ 92,23%. Đây chính là lực lượng nòng cốt của huyện trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước và tham gia tích cực vào các phong trào phát triển KTXH ở cơ sở. Các đảng viên DTTS sau khi được kết nạp đứng vào hàng ngũ của Đảng đều phát huy được vai trò đầu tầu gương mẫu, trở thành cầu nối tin cậy giữa Cấp ủy, Chính quyền địa phương với quần chúng nhân dân.

             Bên cạnh đó, tỷ lệ người dân tộc thiểu số tham gia Ban chấp hành Đảng bộ huyện cũng chiếm tới 81,5%; Đại biểu HĐND huyện chiếm 90,47%; cán bộ chủ chốt cấp huyện chiếm 60%.....Từ đó tạo được sự ổn định về chính trị, phát triển về kinh tế - xã hội, làm cho nhân dân phấn khởi, niềm tin của nhân dân với Đảng, Chính quyền ngày càng được củng cố và nâng lên./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In