Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Có 22 Chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết HĐND huyện.

( Cập nhật lúc: 28/06/2019  )

            Tính đến thời điểm này huyện Pác Nặm đã có 22/44 chỉ tiêu đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết số 12/NQ-HĐND, ngày 19/12/2018 của HĐND huyện đề ra.

08/18 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế đã đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết HĐND huyện.

            Cụ thể, trong số 22 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết HĐND huyện có 08 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực kinh tế, 05 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực Văn hóa xã hội và 09 chỉ tiêu thuộc lĩnh vực QP-AN. Ngoài ra huyện cũng đã có 05 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên, bao gồm: Chỉ tiêu tổng giá trị sản xuất; tổng sản lượng lương thực có hạt; diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; tổng đàn đại gia súc; tỷ lệ giáo dục quốc phòng - an ninh cho các đối tượng. Có 04 chỉ tiêu đạt dưới 50% mục tiêu Nghị quyết là: Chỉ tiêu thu ngân sách; diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha; tổng đàn lợn; tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vác xin. Còn lại 13 chỉ tiêu đang thực hiện chưa có kết quả đánh giá.

            Trong 6 tháng cuối năm, huyện Pác Nặm cần tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ và có hiệu quả hơn nữa các giải pháp đã được đề ra, qua đó đảm bảo hoàn thành đạt và vượt 100% các chỉ tiêu phát triển KTXH-QPAN mà Nghị quyết HĐND huyện đã thông qua tại kỳ họp cuối năm 2018./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In