Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Chỉ tiêu phát triển chăn nuôi năm 2020 của Pác Nặm tăng cao.

( Cập nhật lúc: 08/01/2020  )

            Xác định chăn nuôi là một trong những hướng phát triển kinh tế, giúp người dân xóa đói giảm nghèo và làm giàu hiệu quả, năm 2020 này huyện Pác Nặm đã đề ra mục tiêu phát triển khá cao so với kết quả thực hiện trong năm 2019.

Phát triển chăn nuôi Đại gia súc giúp nhiều hộ dân Pác Nặm vươn lên làm giàu.

            Cụ thể, đối với chăn nuôi đại gia súc, huyện phấn đấu đạt chỉ tiêu 19.870 con, trong đó có trên 3.800 con xuất chuồng, tương đương sản lượng thịt hơi đạt trên 970 tấn. Đối với đàn lợn, huyện phấn đấu tăng tổng đàn lên 63.000 con, trong đó có 32.000 con xuất chuồng, sản lượng thịt lợn hơi đạt trên 2.200 tấn. Đàn dê tăng lên 5.500 con, trong đó xuất chuồng 2.500 con, sản lượng thịt hơi đạt 55 tấn. Đối với chăn nuôi gia cầm, huyện Pác Nặm phấn đấu đạt tổng đàn 280.000 con, trong đó xuất chuồng 160.000 con, sản lượng thịt hơi 216 tấn.

            Được biết, năm 2019 vừa qua tổng đàn đại gia súc của huyện mới chỉ đạt 83,5% kế hoạch, đàn lợn đạt 101% kế hoạch, đàn dê đạt 69,4% kế hoạch và đàn gia cầm đạt 155,6% kế hoạch. Tình hình dịch bệnh, thị trường tiêu thụ còn nhỏ lẻ chính là những hạn chế gây ảnh hưởng lớn đến phát triển chăn nuôi của người dân huyện vùng cao Pác Nặm./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In