Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Các địa phương ở Pác Nặm tập trung thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới năm 2018.

( Cập nhật lúc: 05/11/2018  )

            Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là kết thúc năm 2018, do đó thời điểm này các địa phương trên địa bàn huyện Pác Nặm đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện những tiêu chí nông thôn mới đã đăng ký, nhằm đảm bảo hoàn thành tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.

Các địa phương ở Pác Nặm rất khó thực hiện tiêu chí số 17 - vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

          Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2018, xã Nhạn Môn phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí gồm tiêu chí 13 hình thức tổ chức sản xuất; tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm; tiêu chí 18 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Đồng chí Hà Việt Phương - Chủ tịch UBND xã Nhạn Môn cho biết: Đến thời điểm này đối với tiêu chí số 13, xã đã xây dựng 01 hợp tác xã, 01 mô hình liên kết, dự kiến tiêu chí này sẽ đạt trong tháng 12/2018; Tiêu chí số 18 về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, hiện 100% cán bộ, công chức cấp xã đã đạt chuẩn; công tác tiếp cận pháp luật được củng cố; MTTQ, các đoàn thể, Chi đảng bộ hoạt động cơ bản có hiệu quả. Tuy nhiên, đối với tiêu chí số 17, do đặc thù là xã vùng cao, dân cư sinh sống không tập trung và nhất là một bộ phận người dân tại các thôn, bản vùng cao vùng dân tộc thiểu số vẫn giữ những tập quán cũ lạc hậu như thả rông gia súc, chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, chưa có khu vực xử lý rác thải theo quy định...nên xã sẽ rất khó có thể hoàn thành được theo kế hoạch.

           Những khó khăn mà xã Nhạn Môn đang gặp phải cũng là những khó khăn chung mà các địa phương khác trên địa bàn huyện Pác Nặm đang phải đối mặt trong quá trình thực hiện các tiêu chí nông thôn mới đã đăng ký của năm 2018. Theo kế hoạch thì năm 2018 này có 02 xã phấn đấu đạt chuẩn thêm 03 tiêu chí, 06 xã phấn đấu đạt chuẩn thêm 02 tiêu chí. Riêng 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu được huyện Pác Nặm xây dựng làm xã điểm và phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2018, do đó 02 xã lần lượt phải phấn đấu đạt chuẩn thêm 09 và 10 tiêu chí mới có thể hoàn thành được kế hoạch đề ra.

Nhiều giải pháp được thực hiện nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

            Mục tiêu xây dựng NTM của năm 2018 nói riêng cũng như của cả giai đoạn 2016-2020 nói chung đã được huyện Pác Nặm xác định rõ, tuy nhiên theo Ban Chỉ đạo huyện Pác Nặm thì xây dựng NTM thời gian qua đối diện với nhiều khó khăn trong thực hiện một số tiêu chí giao thông, thủy lợi, chợ, nhà ở dân cư, môi trường, tỷ lệ hộ nghèo....Do địa bàn rộng, số lượng thôn bản vùng cao nhiều nên nhu cầu phát triển hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất và đời sống nhân dân rất lớn, trong khi khả năng huy động nguồn lực đầu tư từ ngân sách địa phương và các nguồn khác chưa đáp ứng được nhu cầu vốn. Phần lớn các xã đều cách xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn nên không thu hút được đầu tư vào khu vực nông thôn.

            Đồng chí Ma Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm chia sẻ: Để tháo gỡ những khó khăn này, huyện Pác Nặm đã đưa ra nhiều giải pháp cụ thể, trong đó tập trung các nhóm nội dung chủ yếu là: Hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu, phát triển sản xuất hàng hóa, đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bảo vệ và cải thiện môi trường, giữ vững và tăng cường an toàn, an ninh trật tự trên địa bàn. Với quan điểm Nhà nước và nhân dân cùng làm, huyện sẽ phát huy nguồn lực sẵn có, đầu tư vốn, vật tư, nhân dân hiến đất và đóng góp ngày công để xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu, ưu tiên đầu tư hệ thống giao thông, cơ sở vật chất văn hóa và trường lớp học.

Rất khó để các xã hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

           Dựa trên tinh thần đó, huyện Pác Nặm cũng đề ra yêu cầu rất chặt chẽ trong thực hiện chương trình là phải sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước, kết hợp với huy động các nguồn lực trong nhân dân và xã hội, xây dựng NTM phải đảm bảo chất lượng, các tiêu chí đạt được phải bền vững, tránh hình thức, chạy theo thành tích. Và với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng quyết tâm của các tầng lớp nhân dân thì tin tưởng rằng huyện Pác Nặm sẽ thực hiện thành công các tiêu chí trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới theo đúng kế hoạch và lộ trình đã đề ra./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In