Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Ban hành danh mục văn bản được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường mạng.

( Cập nhật lúc: 10/01/2019  )

             Thời gian qua, việc xử lý văn bản đến – đi của các cơ quan, đơn vị được thực hiện có hiệu quả, với khoảng 95% số cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng phần mềm để tiếp nhận và xử lý công việc trên môi trường mạng. Tỷ lệ văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước hoàn toàn dưới dạng điện tử đạt trên 90%.

Xử lý văn bản trên phần mềm quản lý văn bản (TDOFFICE).

            Để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nhất là hiện đại hoá nền hành chính nhà nước, đồng thời cắt giảm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức và công dân. Năm 2019 huyện Pác Nặm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện chủ động xây dựng, sử dụng phần mềm quản lý văn bản (TDOFFICE) và chuyển nhận văn bản điện tử qua Mail công vụ để thuận lợi cho công tác chỉ đạo, điều hành, phối hợp tổ chức thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện.

            Theo đó tất cả các văn bản đi - đến do UBND huyện và các đơn vị đóng trên địa bàn huyện ban hành, tiếp nhận và trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử trên môi trường mạng, trừ văn bản được quy định tại Nghị định số 33/2002/NĐ-CP ngày 28/3/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước. Riêng các quyết đinh liên quan đến con người và tài chính UBND huyện vừa ban hành, tiếp nhận trên môi trường mạng vừa đồng thời gửi bản giấy./.

Tác giả:  Thu Hường (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In