Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

100% thôn, bản có nhân viên Y tế kiêm CTV Dân số.

( Cập nhật lúc: 06/05/2019  )

         Cho đến thời điểm này, 100% số thôn, bản trên địa bàn huyện Pác Nặm đều đã kiện toàn được người làm nhân viên y tế thôn, bản kiêm CTV dân số.

Nhân viên y tế thôn, bản kiêm CTV dân số tuyên truyền cho người dân.

         Đây là hoạt động thực hiện theo Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND, ngày 17/7/2018 của HĐND tỉnh Bắc Kạn về việc Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách và mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn; ở thôn, tổ dân phố, tổ nhân dân, tiểu khu trên địa bàn tỉnh. Trong tổng số 118 nhân viên y tế thôn, bản kiêm CTV dân số của huyện Pác Nặm có 82 người vừa được kiện toàn sau khi Nghị quyết số 13 có hiệu lực, số còn lại là những người đã thực hiện việc kiêm nhiệm cả 2 nhiệm vụ từ những năm trước.

         Việc kiện toàn được đội ngũ nhân viên y tế kiêm CTV dân số tại các thôn, bản không chỉ giúp huyện Pác Nặm thực hiện tốt Đề án “Sắp xếp, bố trí tinh gọn bộ máy những người hoạt động không chuyên trách và quy định mức khoán hoạt động cho cấp xã, thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, mà còn góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm, hiệu quả công việc tại địa bàn cơ sở, tiết kiệm được một nguồn ngân sách không nhỏ cho địa phương./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In