Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

100% cán bộ, công chức xã ở Pác Nặm đạt chuẩn.

( Cập nhật lúc: 01/08/2019  )

          Theo thống kê, đến thời điểm này tất cả 10/10 xã của huyện Pác Nặm đều đã có cán bộ, công chức xã đạt chuẩn. 100% số xã có đủ các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở từ cấp xã đến cấp thôn, làng theo quy định.

100% CBCC cấp xã ở Pác Nặm đều đã đạt chuẩn.

         Cụ thể, hiện nay toàn huyện có 199 cán bộ, công chức cấp xã, tất cả trong số này đều đã đạt chuẩn theo quy định. Để có thể đạt được kết quả này, trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, chính quyền từ huyện đến xã ở Pác Nặm đã tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp của tỉnh, huyện đã đề ra nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC từ khâu tuyển dụng đến đào tạo, bồi dưỡng, nhận xét, đánh giá, sử dụng CBCCVC.

          Huyện cũng mạnh dạn thực hiện tinh giản biên chế đối với CBCCVC không đạt chuẩn, xử lý nghiêm những CBCCVC không hoàn thành nhiệm vụ. Đồng thời kết hợp hài hòa giải quyết “đầu ra” cho những CBCCVC không đủ tiêu chuẩn, điều kiện về chuyên môn, nghiệp vụ, sức khỏe, phẩm chất../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In