Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tổ chức học tập chuyên đề toàn khóa và chuyên đề năm 2017 theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

( Cập nhật lúc: 19/04/2017  )

           Sáng ngày 18/4, Đảng bộ huyện Pác Nặm đã tổ chức hội nghị triển khai học tập chuyên đề xuyên suốt toàn khóa và chuyên đề năm 2017 " Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lỗi sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa " Cho các đòng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; Bí thư, phó bí thư các chi đảng bộ trực thuộc; Lãnh đạo các cơ quan ban, ngành, đoàn thể và các bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ xã.

Toàn cảnh hội nghị triển khai học tập của huyện Pác Nặm.

             Huyện Pác Nặm xác định hội nghị lần này chính là một đợt sinh hoạt chính trị hết sức quan trọng nhằm đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành hoạt động thường xuyên, hành động tự giác trong toàn Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân; tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; ở tất cả các cấp địa phương, cơ quan, đơn vị; coi đây là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

             Nội dung học tập bao gồm cả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong việc thường ngày, trong quan hệ với Nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp… Đây là các chuyên đề sẽ được thực hiện xuyên suốt trong nội dung học tập của từng năm; là tiêu chí để tổng kết nhiệm kỳ 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và là cơ sở để tiếp tục xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong những nhiệm kỳ sau. Cũng thông qua hội nghị lần này, huyện Pác Nặm phấn đấu đưa việc học tập, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW hàng năm trong nhiệm kỳ 2015-2020 đạt hiệu quả và có sự thống nhất cao trong toàn Đảng bộ huyện ./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Đài TT-TH Pác Nặm )
Nguồn: 
Sign In