Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Huyện đoàn phát động chủ trương 1+1 mỗi đoàn viên, Hội viên giới thiệu ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội.

( Cập nhật lúc: 07/11/2018  )

              Huyện đoàn Pác Nặm vừa phát động chủ trương "1+1" mỗi đoàn viên, Hội viên giới thiệu ít nhất 1 thanh niên tham gia Đoàn, Hội giai đoạn 2018 – 2022, nhằm mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, với mục tiêu phấn đấu tăng tỷ lệ tập hợp thanh niên lên 70%.

Đoàn viên thanh niên luôn là lực lượng nòng cốt trong mọi phong trào hoạt động.

            Theo đó các Chi đoàn sẽ tổ chức khảo sát thăm nắm tình hình thanh niên, số lượng thanh niên, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thanh niên trên địa bàn. Trên cơ sở đó phân công mỗi đoàn viên vận động, thuyết phục, giới thiệu ít nhất 01 thanh niên tham gia hoạt động của Đoàn, Hội tổ chức, nhằm phát huy vai trò nêu gương nòng cốt của đoàn viên trong thu hút, tập hợp, đoàn kết thanh niên, xây dựng lớp thanh niên vừa hồng, vừa chuyên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn, Hội ngày càng vững mạnh./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In