Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Thanh niên Bằng Thành tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền.

( Cập nhật lúc: 27/12/2018  )

          Nhiều năm qua, BCH Đoàn xã Bằng Thành đã có nhiều hoạt động thiết thực nhằm thu hút đông đảo thanh niên tham gia vào các chương trình, hoạt động của Đoàn, đặc biệt là công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng là đội quân dự bị tin cậy của Đảng.

Phát huy vai trò xung kích tham gia phát triển KTXH tại địa phương.

          Để làm tốt công tác tham gia xây Đảng, chính quyền, BCH Đoàn xã Bằng Thành xác định phải làm tốt công tác thu hút, tập hợp thanh niên vào tổ chức Đoàn, trong đó, BCH Đoàn xã chú trọng nâng cao chất lượng các chi đoàn, thường xuyên quan tâm tới chi đoàn vùng cao và những chi đoàn có phong trào còn yếu để có biện pháp hỗ trợ phù hợp; đồng thời tổ chức sinh hoạt lồng ghép với các hoạt động văn hóa văn nghệ, với nội dung phong phú, tạo sức hút với thanh niên như: quán triệt, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nội quy, quy định của địa phương gắn với các hoạt động hội trại, văn nghệ, TDTT, hoặc bằng hình thức sân khấu hóa.

          Theo anh Hoàng Văn Sơn – Bí thư Đoàn xã thì “Để nâng cao chất lượng sinh hoạt đoàn trên địa bàn dân cư, BCH Đoàn xã đã ban hành đề án số 02 ngày 27 tháng 2 năm 2018 về nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi đoàn trên địa bàn dân cư và thực hiện hướng dẫn xây dựng Chi đoàn 3 chủ động của Trung ương Đoàn giai đoạn 2017 - 2022, Ban chấp hành Đoàn xã ban hành Kế hoạch  xây dựng chi đoàn mạnh theo tiêu chí “3 nắm, 3 biết, 3 làm, tuyên truyền quán triệt những điều mới trong Điều lệ Đoàn khóa XI. Những giải pháp đó là Những Chi đoàn vùng thấp BCH Đoàn xã tổ chức sinh hoạt chung tại Hội trường UBND xã, Những Chi đoàn vùng cao tổ chức sinh hoạt theo cụm, nhờ đó chất lượng sinh hoạt được đảm bảo và nâng cao rõ rệt”.

Làm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa.

          Cùng với đó, để đảm bảo sự đồng đều giữa các chi đoàn trong xã, BCH Đoàn xã đã phân công các đồng chí trong Ban chấp hành về dự sinh hoạt với các chi đoàn, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên và cùng với chi đoàn tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động ở cơ sở. Tích cực tập hợp, vận động ĐVTN tham gia các hoạt động ở địa phương, nhất là ở các lĩnh vực khó khăn, phức tạp cần đến vai trò xung kích của tuổi trẻ như: An ninh trật tự, động viên tuyển quân, vệ sinh môi trường, xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,... Từ đó, mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên đã được mở rộng, huy động đông đảo lực lượng trẻ thi đua xung kích, sáng tạo, sẵn sàng đương đầu với việc khó và tham gia tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. ..

          Trong hoạt động tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, ĐVTN xã đã tích cực tham gia góp ý xây dựng nghị quyết và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đồng thời làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện tốt công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu niên. Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam” được Đoàn xã triển khai thực hiện có hiệu quả, thông qua các phong trào, hoạt động Đoàn đã phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Năm 2018, tổ chức đoàn đã giới thiệu được 16 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó có 14 đồng chí được kết nạp. Nhiều đoàn viên sau khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng đã phát huy tốt vai trò, tính tiền phong gương mẫu, bản lĩnh chính trị, đạo đức, tác phong của người đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

         Phát huy sức trẻ của mình, nhiều năm qua các tầng lớp thanh niên xã nhà đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu vươn lên đóng góp tích cực vào sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xóa đói giảm nghèo tại địa phương, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân xã nhà thực hiện thắng lợi các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In