Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tích cực chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị.

( Cập nhật lúc: 29/10/2018  )

            Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản, huyện Pác Nặm đang tích cực chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt các quy định liên quan đối với việc kê khai, kiểm soát và minh bạch tài sản, thu nhập trong cán bộ, công, chức, viên chức và đảng viên.

Chỉ thị số 33-CT/TW được huyện Pác Nặm tập trung chỉ đạo thực hiện.

            Trong đó tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Chỉ thị, các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập và triển khai thực hiện một cách có hiệu quả, đáp ứng các yêu cầu trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong tình hình hiện nay. Đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản; chủ động xác minh và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai tài sản theo phân cấp quản lý phải giải trình trong việc kê khai tài sản, thu nhập.

            Hằng năm, đưa nội dung kê khai tài sản, thu nhập đối với đối tượng phải kê khai là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, công chức, đảng viên; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu theo tinh thần Chỉ thị số 33-CT/TW; kịp thời tổ chức xác minh việc kê khai tài sản, quản lý và kiểm soát tốt các bản kê khai tài sản; phát hiện và xử lý kịp thời những vi phạm xảy ra./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In