Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Điểm sáng trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở Pác Nặm.

( Cập nhật lúc: 14/06/2018  )

            Sau hơn hai năm triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Bằng những việc làm thiết thực, từng cán bộ, đảng viên và nhân dân ở huyện Pác Nặm bước đầu có sự chuyển biến tích cực và tạo được dấu ấn sâu sắc trong quá trình thực hiện, là tiền đề để thực hiện tốt trong thời gian tới. Một trong những đơn vị đi đầu của phong trào ở huyện vùng cao này chính là Đảng ủy Công an huyện.

Tinh thần "Vì nhân dân phục vụ" được CBCS đơn vị thực hiện nghiêm túc.

            Để triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW thì Đảng ủy Công an huyện Pác Nặm đã chủ động ban hành các kế hoạch, xác định những việc làm cụ thể và để ra giải pháp thực hiện cho từng việc đẫ đăng ký, chỉ đạo cấp ủy các chi bộ tổ chức cho 100% đảng viên, cán bộ chiến sĩ (CBCS) xây dựng cam kết thực hiện. Đặc biệt, Đảng ủy Công an huyện Pác Nặm đã tập trung xây dựng Quy chế nêu gương, chuẩn mực đạo đức, lựa chọn vấn đề nổi cộm, bức xúc để tập trung chỉ đạo giải quyết. Với phương châm "Trên trước, dưới sau", "Trong trước, ngoài sau", "Nói đi đôi với làm", mỗi cán bộ, đảng viên của đơn vị luôn nỗ lực thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức người Công an cách mạng. Công an huyện Pác Nặm đã lựa chọn chủ đề "nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, lắng nghe ý kiến nhân dân, vì nhân dân phục vụ" làm nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Mỗi CBCS là một tấm gương trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

             Nhằm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 một cách hiệu quả nhất, Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị Công an huyện Pác Nặm đã chỉ đạo thực hiện bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với đặc thù công việc của từng bộ phận chuyên môn, như: Lồng ghép tuyên truyền về những tấm gương tiêu biểu trong và ngoài lực lượng tại các buổi quán triệt, học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng hoặc các buổi giao ban đơn vị. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như Đoàn Thanh niên, Chi hội phụ nữ....Cán bộ chiến sĩ đơn vị đã đóng góp hàng nghìn ngày công lao động, trao tặng hàng trăm xuất quà để chung tay thực hiện công tác an sinh xã hội tại địa phương. 95% các vụ án, trong đó 100% các vụ án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đều được điều tra, triệt phá một cách kịp thời, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người Chiến sĩ Công an, được cấp ủy chinh quyền và quần chúng nhân dân đánh giá cao.

Các đội nghiệp vụ luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

              Đặc biệt, Đảng ủy Công an huyện Pác Nặm đã triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ" do Bộ Công an phát động đến toàn thể đảng viên, cán bộ chiến sĩ. Song song với đó, đơn vị cũng thường xuyên tổ chức sinh hoạt tài liệu, chuyên đề về văn hoá, giao tiếp, ứng xử cho cán bộ, chiến sĩ và tổ chức gửi phiếu lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân khi đến liên hệ công tác. Công tác kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND cùng tinh thần, thái độ phục vụ và văn hoá giao tiếp, ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được thực hiện thường xuyên, liên tục. Qua đó, kịp thời chấn chỉnh tác phong làm việc, nhắc nhở, khắc phục những tồn tại hạn chế như: giao tiếp thiếu văn hoá với nhân dân, vi phạm quy trình công tác, điều lệnh CAND... gây dư luận không tốt trong xã hội, ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an nhân dân.

Công tác tuyên truyền cho các CBCS trẻ luôn được đơn vị quan tâm.

             Có thể khẳng định, sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05, gắn với Nghị quyết TW4 khóa 12 của Đảng đã tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, chiến sỹ lực lượng Công an huyện Pác Nặm. Từ đó, mỗi cán bộ chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ, nâng cao lễ tiết tác phong, thái độ khi giải quyết công việc của nhân dân. Góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở huyện vùng cao này./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In