Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Ban CHQS huyện Pác Nặm với cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

( Cập nhật lúc: 08/01/2019  )

            Trong những năm qua, nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban CHQS huyện Pác Nặm đã không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Cuộc vận động đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động của đơn vị. Đặc biệt, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ, từ đó hoàn thiện nhân cách quân nhân, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ đều tham gia học tập bằng những việc làm cụ thể.

            Để phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thực sự phát huy được hiệu quả và có sức lan tỏa mạnh trong cơ quan và mỗi cán bộ, chiến sĩ, Đảng ủy Ban CHQS huyện Pác Nặm đã xây dựng các nội dung chuẩn mực đạo đức theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị. Gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và các phong trào thi đua quyết thắng, thi đua yêu nước của đơn vị.

            Trung tá Trần Quang Hùng - Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Pác Nặm cho biết: Việc xây dựng chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh được Đảng ủy quán triệt tới cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong toàn đơn vị và tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký thực hiện, coi đây là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại đảng viên hàng năm. Đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, quán triệt các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách của Bác, thu hút cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tham gia học tập.

Cuộc vận động đã làm thay đổi rõ nét về nhận thức và hành động của mỗi cá nhân trong đơn vị.

            Nét nổi bật trong phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Ban CHQS huyện Pác Nặm là việc thực hiện “làm theo” được thể hiện cụ thể, sinh động qua các phong trào, việc làm cụ thể, thiết thực như “Nâng cao đạo đức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ”; trong lễ tiết tác phong quân nhân, lề lối làm việc; trong chấp hành các chế độ quy định, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng điện, nước, vật tư; thực hiện tốt quy chế dân chủ trong đơn vị mà còn được thể hiện trong việc tham gia các chính sách an sinh xã hội tại địa phương. Để thực hiện phong trào thi đua quyết thắng đạt hiệu quả cao, Ban chỉ huy Quân sự huyện luôn bám sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi, tập trung thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nội dung, hình thức đã được đơn vị đổi mới, tạo được sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ, qua đó khơi dậy tinh thần và phát huy nội lực, trách nhiệm trong công tác, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, góp phần hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Góp phần xây dựng lực lượng chính quy, hiện đại, vững mạnh toàn diện.

            Trung úy Nguyễn Đức Hoàng - Nhân viên Quân lực Ban CHQS huyện Pác Nặm chia sẻ: Bản thân luôn nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của cuộc vận động, do đó thường xuyên phấn đấu rèn luyện, học tập Bác mỗi ngày từ những việc như lời ăn tiếng nói, tác phong ứng xử trong cơ quan đơn vị. Luôn nỗ lực hoàn thành tốt nhất mọi nhiệm vụ được giao để góp phần xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch vững mạnh....

            Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến rõ nét về tư tưởng, nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, giúp đội ngũ cán bộ chỉ huy, đảng viên, chiến sĩ trong đơn vị luôn có lập trường chính trị kiên định vững vàng, xác định tốt chức trách nhiệm vụ được giao, 100% cán bộ, đảng viên của đơn vị không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xây dựng lực lượng vũ trang địa phương chính quy, hiện đại, vững mạnh toàn diện./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In