Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Xã Nghiên Loan tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024.

( Cập nhật lúc: 03/01/2019  )

            Xã Nghiên Loan vừa tổ chức Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam lần thứ XIX nhiệm kỳ 2019-2024. Đây là địa phương được huyện Pác Nặm lựa chọn tổ chức Đại hội điểm của huyện. Dự Đại hội có ông Đỗ Đức Quang - Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn; Đồng chí Nguyễn Đình Điệp - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy; Lãnh đạo phòng Nội vụ, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Pác Nặm; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, cùng 95 Đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn xã Nghiên Loan.

Biểu quyết thông qua các chỉ tiêu Nghị quyết tại Đại hội.

            Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Nghiên Loan đã chủ động xây dựng chương trình kế hoạch công tác để tổ chức triển khai thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Ủy ban MTTQ xã đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Kết quả, trong nhiệm kỳ qua đã có 4.220 lượt hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa và 49 khu dân cư được công nhận khu dân cư văn hóa; Tuyên truyền, huy động nhân dân đóng góp được trên 100 triệu đồng; Xây dựng mới 11 nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; Vận động nhân dân tham gia đóng góp được trên 2.500 ngày công lao động và hiến trên 7.200m2 đất xây dựng các công trình phúc lợi; Vận động xây dựng quỹ " Vì người nghèo" được gần 62 triệu đồng. Bên cạnh đó, MTTQ xã đã phối hợp với các tổ chức thành viên tích cực tuyên truyền vận động hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là những nội dung liên quan đến nhiệm vụ tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ra mắt BCH khóa XIX nhiệm kỳ 2019-2024.

            Trong nhiêm tới, Ủy ban MTTQ xã Nghiên Loan tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó phấn đấu hàng năm có từ 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa, trên 70% khu dân cư đạt khu dan cư văn hóa; Phấn đấu trên 70% Ban công tác mặt trận khu dân cư hoạt động khá trở lên; Phấn đấu vận động thu quỹ " Vì người nghèo" mối năm đạt từ 10 triệu đồng trở lên. Đại hội đã hiệp thương cử ra 35 đại biểu tham gia Uỷ viên Uỷ ban MTTQ Việt Nam xã Nghiên Loan khóa XIX, nhiệm kỳ 2019-2024. Tại phiên họp thứ nhất bà Lý Thị Ngoan tiếp tục tái cử chức danh Chỉ tịch Ủy ban MTTQ ViệtNamxã Nghiên Loan. Đại hội cũng đã tiến hành cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội MTTQ huyện Pác Nặm lần thứ IV nhiệm kỳ 2019- 2024./.

Tác giả:  Dương Hiểu ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In