Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Tỷ lệ tiêm phòng đợt 2 ở Pác Nặm vẫn còn đạt thấp.

( Cập nhật lúc: 26/10/2018  )

            Theo báo cáo của Trạm thú y huyện Pác Nặm thì đến thời điểm này toàn huyện đã có 112/118 thôn bản hoàn thành cơ bản việc tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc, tuy nhiên kết quả tiêm vẫn còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra.

Các địa phương đang khẩn trương tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc.

            Cụ thể, cho đến thời điểm này vácxin LMLM và Tụ huyết trùng trâu bò mỗi loại mới chỉ tiêm được 7.000 liều, bằng 54% so với kế hoạch; Vácxin Tụ huyết trùng lợn tiêm được trên 4.300 liều, bằng 48,4% so với kế hoạch; Vácxin dịch tả lợn tiêm được gần 4.400 liều, đạt 49% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

            Sở dĩ kết quả tiêm phòng đợt 2 cho đàn gia súc ở Pác Nặm vẫn còn đạt thấp là bởi trong thời gian qua trên địa bàn huyện thường xuyên xảy ra tình trạng mưa kéo dài, nên đã gây ảnh hưởng lớn tới quá trình triển khai tiêm phòng của các địa phương, nhất là tại các thôn, bản vùng cao. Huyện Pác Nặm đang tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã tập trung mọi nguồn lực để tiêm phòng tại những thôn bản chưa tiến hành tiêm, đồng thời tổ chức tiêm vét tại những khu vực có kết quả tiêm thấp, phấn đấu hoàn thành một cách tốt nhất chỉ tiêu kế hoạch tiêm phòng đợt 2 năm 2018 trước ngày 31/10./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In