Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Trên 95,4% cán bộ, công chức xã có trình độ chuyên môn Trung cấp trở lên.

( Cập nhật lúc: 05/05/2020  )

             Qua nhiều nỗ lực tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn thì đến nay 190/199 cán bộ, công chức xã ở Pác Nặm đã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên, chiếm tỷ lệ 95,48%.

Trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức xã đã được nâng lên đáng kể.

            Bên cạnh đó, đến nay 75,73% công chức cấp xã của Pác Nặm có trình độ Lý luận Chính trị từ Trung cấp trở lên; 100% công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ Trung cấp trở lên; 100% cán bộ, công chức cấp xã được bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính Nhà nước phù hợp, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng, cập nhật kiến thức mới và bồi dưỡng theo chức danh; Trên 95% cán bộ, công chức cấp xã đã sử dụng thành thạo máy vi tính để áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý, điều hành và trong nghiệp vụ.

            Việc nâng cao tình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ công chức xã được huyện Pác Nặm xác định làm một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Đây sẽ là đội ngũ đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, tổ chức cho nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời có ý nghĩa quyết định đến bộ máy chính quyền cơ sở vận hành hiệu quả hay không./.

 

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In