Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Sản lượng ngô vụ xuân ở Pác Nặm đạt gần 7.200 tấn.

( Cập nhật lúc: 19/08/2019  )

        Vụ xuân 2019 này, huyện Pác Nặm đã gieo trồng được hơn 1.937ha cây ngô, với năng suất ước đạt 37 tạ/ha, sản lượng ước đạt gần 7.200 tấn, bằng 88,3% kế hoạch đề ra.

Sản lượng cây ngô vụ xuân của huyện Pác Nặm ước đạt gần 7.200 tấn 

        Trong đó, cây ngô ruộng và soi bãi gieo trồng được 173ha, đạt 100% kế hoạch; cây ngô đồi trồng được hơn 1.764ha, đạt 95% kế hoạch. Cơ cấu giống chủ yếu là các giống ngô lai có năng suất cao như CP999, CP888, CP3Q, Bioseed 9698, NK 4300, NK66....

         Hiện nay cây ngô ruộng và ngô soi bà con đã thu hoạch xong, riêng cây ngô đồi đang trong giai đoạn thu hoạch. Sau khi kết thúc vụ ngô xuân, các địa phương đã tích cực chỉ đạo người dân xử lý đất, chuẩn bị các điều kiện cần thiết về vật tư nông nghiệp để gieo trồng vụ mùa kịp khung thời vụ, với kế hoạch mà huyện đề ra là trồng được ít nhất 422ha./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In