Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Phấn đấu trên 80% xã đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em.

( Cập nhật lúc: 17/04/2019  )

          Với mục tiêu phấn đấu có trên 80% xã đạt tiêu chuẩn xã, phường, thị trấn phù hợp với trẻ em theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 03/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Pác Nặm đang tích cực tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, Chính quyền về công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em.

Trẻ em vùng cao ở Pác Nặm vẫn còn chịu nhiều thiệt thòi.

          Trọng tâm là chỉ đạo lồng ghép và ưu tiên giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác BVCSTE, đặc biệt là các tiêu chí xã phù hợp trẻ em trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Lập kế hoạch kinh phí hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. Huy động mọi nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục nhằm giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được quan tâm chăm sóc, thu hẹp khoảng cách giữa trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với trẻ em bình thường, tạo môi trường sống thân thiện, an toàn và phù hợp với trẻ em./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In