Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm xây dựng lực lượng DQTV đảm bảo 100% quân số.

( Cập nhật lúc: 05/01/2019  )

            Cho đến thời điểm này trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có 954 đồng chí tham gia lực lượng Dân quân tự vệ, chiếm tỷ lệ 2,85% tổng dân số toàn huyện và đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Huấn luyện bắn đạn thật cho lực lượng DQTV.

            Cụ thể, có 890 đồng chí tham gia lực lượng Dân quân và 64 đồng chí tham gia lực lượng Tự vệ, tỷ lệ đảng viên trong lực lượng chiếm trên 21%. Hiện toàn huyện Pác Nặm có 13 Ban CHQS cơ sở, bao gồm 10 đơn vị cấp xã và 03 đơn vị Tự vệ. Lực lượng DQTV của huyện được biên chế tại 11 trung đội Dân quân cơ động; 02 trung đội, 01 tiểu đội Tự vệ tại chỗ; 01 trung đội Súng máy Phòng không 12ly7; 01 trung đội Cối 82mm; 01 trung đội Thông tin và 01 trung đội Công binh.

             Song song với việc thường xuyên củng cố, kiện toàn đội ngũ DQTV theo đúng biên chế thì huyện Pác Nặm cũng hết sức trú trọng tới công tác giáo dục tư tưởng chính trị, thực hành huấn luyện nghiệp vụ, trang cấp các trang thiết bị, vũ khí....đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới hiện nay. Đồng thời lực lượng DQTV cũng thường xuyên phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH tại địa phương./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In