Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm: Xây dựng được 06 Dự án bố trí, quy hoạch, sắp xếp dân cư.

( Cập nhật lúc: 05/06/2018  )

            Trong giai đoạn từ năm 2006 đến nay, huyện Pác Nặm đã được đầu tư xây dựng 06 Dự án bố trí, quy hoạch, sắp xếp dân cư.

Giúp người dân dựng nhà tại Khu TĐC Lẻo Luông xã Nhạn Môn.

             Đây là các Dự án quan trọng nằm trong chủ trương chính sách và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, trong đó có đồng bào các tôn giáo. Đã có 131 hộ dân được bố trí, sắp xếp chỗ ở mới, đạt 106,4% so với số hộ dự kiến bố trí ban đầu. Tổng nguồn vốn đã được đầu tư để thực hiện các dự án tái định cư, bố trí sắp xếp dân cư và định canh định cư trên địa bàn huyện Pác Nặm cho đến thời điểm hiện tại là trên 56,8 tỷ đồng.

            Việc đầu tư xây dựng các Dự án bố trí, quy hoạch, sắp xếp dân cư đã giúp nhiều hộ dân có được điều kiện ăn ở tốt hơn, đảm bảo an toàn cũng như được hưởng các dịch vụ an sinh xã hội một cách tốt nhất, từ đó yên tâm phát triển triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In