Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm triển khai xây dựng được 14 công trình từ nguồn vốn chương trình 135 năm 2018.

( Cập nhật lúc: 11/01/2019  )

            Từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững - chương trình 135 năm 2018, huyện Pác Nặm đã tiến hành khởi công xây dựng mới và sửa chữa nâng cấp được 14 công trình kết cấu hạ tầng.

Xây dựng công trình thủy lợi từ nguồn vốn Chương trình 135.

            Tổng nguồn vốn chương trình 135 mà huyện Pác Nặm được giao thực hiện trong năm 2018 là trên 6,4 tỷ đồng, và cho đến thời điểm này địa phương đã tiến hành giải ngân được 76% kế hoạch. Trong số 14 công trình thực hiện của Pác Nặm có 05 công trình xây dựng mới nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng cho các thôn, bản; 03 công trình xây dựng mới kênh mương phục vụ tưới tiêu; 01 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung và 05 công trình xây dựng, sửa chữa một số hạng mục của các trường học trên địa bàn huyện. Đã có 12 công trình hoàn thành việc thi công và thanh quyết toán, 02 công trình còn lại đều đã thi công đạt trên 80% khối lượng.

             Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng và giải ngân nguồn vốn được giao thì huyện Pác Nặm cũng hết sức trú trọng tới vấn đề đảm bảo chất lượng các công trình. Để làm tốt công tác này, ngoài việc chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng theo đúng thiết kế....thì huyện Pác Nặm cũng đã phát huy tốt vai trò giám sát của các tổ giám sát cộng đồng tại những địa phương có công trình thi công./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In