Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm triển khai được 12 dự án từ Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp.

( Cập nhật lúc: 29/05/2018  )

            Từ khi triển khai đến nay, bằng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp Hội nông dân huyện Pác Nặm đã thực hiện được 12 tổ dự án chăn nuôi với 106 hội viên nông dân tham gia.

Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp ở Pác Nặm đã phát huy tốt hiệu quả.

            Các dự án được triển khai từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân ở Pác Nặm bao gồm 01 tổ chăn nuôi ngựa bạch với 12 hộ tham gia; 05 tổ chăn nuôi trâu bò sinh sản với 34 hộ tham gia; 04 tổ chăn nuôi lợn với 40 hộ tham gia và 02 tổ vỗ béo trâu bò với 20 hộ tham gia. Tổng số tiền đã giải ngân cho các hộ vay vốn để thực hiện các tổ dự án là trên 3,6 tỷ đồng, có 07 tổ dự án hiện nay vẫn còn triển khai và 05 tổ đã kết thúc đang được tiếp tục tuyên truyền nhân rộng.

           Hiện tại Hội nông dân huyện Pác Nặm đang quản lý gần 2,4 tỷ đồng Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp, trong đó nguồn Quỹ trung ương là trên 1,3 tỷ đồng, nguồn Quỹ của tỉnh là 280 triệu đồng, số còn lại là nguồn địa phương vận động và ngân sách huyện cấp. Đây thực sự là nguồn Quỹ hết sức quan trọng, giúp nhiều hội viên nông dân có thêm cơ hội đầu tư vào sản xuất chăn nuôi, phát triển kinh tế hộ gia đình, nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu bền vững./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In