Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tập trung triển khai gói hỗ trợ lần 2 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

( Cập nhật lúc: 22/05/2020  )

            Dịch Covid-19 ở nước ta đã cơ bản được đẩy lùi song vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có thị trường lao động. Với dự báo tác động của dịch bệnh sẽ còn kéo dài trong thời gian tới, việc triển khai có hiệu quả các gói hỗ trợ của Chính phủ đối với doanh nghiệp và người lao động được cho là giải pháp cấp thiết giúp vực dậy nền kinh tế nói chung, thị trường lao động và doanh nghiệp nói riêng. Cùng với các địa phương khác, hiện nay huyện Pác Nặm đang tập trung triển khai các giải pháp để tiến hành hỗ trợ cho các đối tượng còn lại bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nhiều lao động bị mất việc làm đang rất mong gói hỗ trợ của Chính phủ.

            Trong đợt hỗ trợ lần 1 các nhóm đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo, người có công và đối tượng bảo trợ xã hội đã được nhận đầy đủ nguồn hỗ trợ theo Nghị quyết 42 của Chính phủ. Trong lần hỗ trợ tiếp theo này sẽ triển khai tới các nhóm đối tượng còn lại, như: Nhóm lao động tự do, lao động bị dừng việc làm, doanh nghiệp bị ảnh hưởng....Đây là những nhóm đối tượng rộng, đòi hỏi quá trình rà soát thống kê phải hết sức cẩn trọng, đảm bảo đúng đối tượng, không để bỏ sót nhưng đồng thời cũng phải đảm bảo không để trùng lắp với các nhóm đối tượng đã được nhận hỗ trợ.

            Với tinh thần chủ động, triển khai tích cực, đồng bộ trong việc triển khai thực hiện việc hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 gây ra theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Pác Nặm đã rất kịp thời, đúng và trúng đối tượng và thời gian theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạo sự phấn khởi của người dân và góp phần ổn định xã hội trên địa bàn tỉnh.

Huyện Pác Nặm đang tích cực triển khai các giải pháp để gói hỗ trợ sớm tới tay người dân gặp khó khăn.

            Theo đồng chí Ma Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm thì: Để các nhóm đối tượng còn lại sớm nhận được nguồn hỗ trợ thì huyện Pác Nặm đã và đang chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng tinh thần Nghị quyết số 42 và Quyết định số 15 đến tận người dân và doanh nghiệp để các đối tượng thụ hưởng chính sách nhận thức đầy đủ và thực hiện đúng quy định trong quá trình triển khai thực hiện chính sách. Triển khai, hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ phụ trách việc lập hồ sơ các đối tượng thụ hưởng chính sách của các xã để thống nhất trong quá trình thực hiện, điều động cán bộ hỗ trợ cho các xã khi có nhu cầu để đảm bảo việc tiếp nhận và triển khai thực hiện chính sách được nhanh chóng và kịp thời.

            Tiếp tục rà soát và giải quyết kịp thời đối với những trường hợp phát sinh trong quá trình chi trả. Đối với các nhóm đối tượng còn lại theo Quyết định số 15/2020/QĐ- TTg, các địa phương tiếp tục tuyên truyền, thông báo rộng rãi để người dân và doanh nghiệp biết đăng ký theo quy định; rà soát kỹ từng đối tượng, lập danh sách các đối tượng đủ điều kiện, báo cáo cấp ủy, niêm yết công khai theo đúng quy định...

            Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về gói an sinh xã hội 62 nghìn tỷ đồng được xem là quyết định chưa có tiền lệ ở nước ta. Chính sách này đã thể hiện sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Ðảng và Nhà nước đối với người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. Huyện Pác Nặm cũng đang nỗ lực triển khai theo hướng dẫn với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”./.

 

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In