Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tập trung phát triển diện tích cây ăn quả lâu năm.

( Cập nhật lúc: 19/11/2018  )

            Hiện nay trên địa bàn huyện Pác Nặm có 03 loại cây ăn quả lâu năm được chính quyền địa phương tập trung quy hoạch phát triển bền vững, bao gồm cây cam quýt, cây hồng không hạt và cây mận sớm với tổng diện tích hiện có là 325ha.

Mận sớm là loại cây ăn quả có diện tích nhiều nhất.

            Trong số các diện tích cây ăn quả lâu năm ở Pác Nặm, cây mận sớm chiếm số lượng lớn nhất với 254ha, cây hồng không hạt 42ha và cây cam quýt 29ha. Số diện tích đã cho thu hoạch là trên 110ha với tổng sản lượng hàng năm đạt bình quân trên 511 tấn. Đây là những loại cây ăn quả lâu năm được huyện Pác Nặm đưa vào chỉ tiêu phát triển cụ thể, nhằm phát huy được tiềm năng lợi thế của địa phương, từng bước trở thành những loại cây trồng mũi nhọn trong cơ cấu phát triển  kinh tế của huyện.

             Để hoàn thành được chỉ tiêu đề ra, huyện Pác Nặm đã làm tốt công tác quy hoạch vùng trồng hợp lý, như: Cây mận sớm tập trung ở các xã Xuân La, Nghiên Loan, Bộc Bố và Bằng Thành; Cây cam quýt tập trung ở xã Công Bằng, Giáo Hiệu và cây hồng không hạt tập trung ở Bằng Thành, Nghiên Loan, Cao Tân, Cổ Linh....Bên cạnh dó, huyện cũng đẩy mạnh việc chuyển giao KHKT, hỗ trợ nguồn vốn cho người dân, triển khai các mô hình theo Đề án phát triển sản xuất hàng hóa giai đoạn 2016-2020, liên kết tìm đầu ra ổn định và tạo thương hiệu sản phẩm. Đây cũng sẽ là tiền đề quan trọng để huyện Pác Nặm triển khai hiệu quả Đề án "Mỗi xã, phường một sản phẩm", góp phần tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In