Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm tập trung chỉ đạo thực hiện sản xuất nông nghiệp những tháng cuối năm 2018.

( Cập nhật lúc: 05/11/2018  )

          Nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2018, huyện Pác Nặm đang tích cực chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong 2 tháng cuối năm.

Sản xuất vụ đông cần được các địa phương chỉ đạo thực hiện tốt.

         Trong đó tập trung rà soát kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2018 mà cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp chỉ đạo hoặc triển khai, thực hiện đến nay chưa hoàn thành thì tập trung chỉ đạo, đề ra giải pháp để tổ chức thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018. Tăng cường chỉ đạo, vận động nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa vụ mùa để làm đất gieo trồng cây trồng vụ đông đảm bảo kịp thời vụ, bố trí thời gian gieo trồng phù hợp các loại cây trồng vụ đông.

          Đối với sản xuất vụ Xuân năm 2019: Đảng ủy, UBND các xã vận động nhân dân thực hiện cảy ải ngay sau khi thu hoạch lúa vụ mùa năm 2018, hoàn thành việc cày ải trước ngày 31/12/2018, thực hiện sản xuất vụ xuân đúng khung thời vụ; lập danh sách và giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, đảng viên theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Xuân, công tác trồng rừng năm 2019, phòng chống rét cho đàn vật nuôi./.

Tác giả:  Thu Hường ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In