Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm phấn đấu chuyển đổi 266ha cơ cấu cây trồng trong vụ Đông Xuân 2018-2019.

( Cập nhật lúc: 20/11/2018  )

            Nhằm nâng cao giá trị sản xuất trên cùng một đơn vị diện tích theo hướng tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, góp phần tạo việc làm tăng thu nhập cho người nông dân. Trong vụ đông xuân 2018-2019 này huyện Pác Nặm phấn đẩu chuyển đổi 266ha cơ cấu cây trồng.

Nâng cao diện tích cánh đồng 100 triệu/ 1ha/ năm trở lên.

            Cụ thể, huyện Pác Nặm đề ra kế hoạch chuyển đổi 32ha diện tích đất trồng lúa, ngô có hiệu quả kinh tế thấp sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao; Chuyển đổi 74ha cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích; Thực hiện 160ha các công thức luân canh trên đất ruộng và đất soi bãi để đạt mức thu nhập từ 100 triệu đồng/ 1ha/ năm trở lên.

             Để thực hiện đạt kế hoạch thì huyện Pác Nặm đã chủ động rà soát, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xã, đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân thực hiện đúng khung thời vụ, sử dụng các loại giống theo cơ cấu bộ giống mà huyện quy định. Song song với đó, huyện cũng chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật từ khâu gieo trồng, chăm sóc cho đến thu hoạch đối với từng loại sản phẩm cây trồng. Làm tốt công tác dự tính, dự báo tình hình sâu bệnh hại, hướng dẫn các biện pháp phòng trừ không để ảnh hưởng đến sản xuất. Quản lý tốt chất lượng các loại thuốc bảo vệ thực vật, sửa chữa, vận hành hiệu quả hệ thống thủy lợi phục vụ tưới tiêu..../.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In