Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm nỗ lực thực hiện chỉ tiêu giảm hộ nghèo năm 2018.

( Cập nhật lúc: 02/10/2018  )

            Xác định công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất cho người dân là nhiệm vụ hết sức quan trọng được Đảng bộ, chính quyền huyện Pác Nặm tập trung thực hiện ngay từ những tháng đầu năm. Từ đó, đưa ra nhiều giải pháp trong việc hỗ trợ người dân giảm nghèo, nâng cao thu nhập. Mặc dù vậy, việc triển khai thực hiện giảm nghèo của huyện Pác Nặm cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, nhất là trong bối cảnh chỉ còn khoảng 3 tháng nữa là kết thúc năm 2018. 

Công tác giảm nghèo ở Pác Nặm đang gặp nhiều khó khăn.

            Năm 2018 này xã Công Bằng được huyện giao chỉ tiêu giảm khoảng 4% hộ nghèo, tương đương 26 hộ trong tổng số 252 hộ nghèo hiện có của địa phương. Để thực hiện được tốt thì ngay từ đầu năm cấp ủy, chính quyền xã đã giao chỉ tiêu cụ thể cho từng thôn, bản để từ đó có căn cứ chỉ đạo, điều hành kịp thời. Mặt khác xã cũng đã tích cực vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, từng bước nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Bên cạnh đó, xã cũng chủ động phân công cán bộ phụ trách các thôn để theo dõi, tuyên truyền phương thức sản xuất mới để giúp người dân đổi mới cách thức làm ăn, thoát nghèo bền vững. Ngoài tuyên truyền, chính quyền và các đoàn thể xã đã tạo điều kiện thuận lợi, giúp nhân dân vay vốn đầu tư để phát triển kinh tế từ các nguồn vốn tín chấp thông qua các đoàn thể.

            Đồng chí Nông Thanh Cát – Bí thư Đảng ủy xã Công Bằng cho biết: Qua rà soát sơ bộ thì đến thời điểm này toàn xã mới chỉ có 08 hộ thoát được diện hộ nghèo. Sở dĩ số hộ nghèo giảm được ít là bởi hầu hết các hộ gặp khó khăn về tiêu chí tiếp cận với các dịch vụ xã hội, còn tiêu chí thu nhập thì cơ bản đã đáp ứng được so với quy định. Chính vì vậy xã không thể chủ động được trong thực hiện giảm nghèo mà phải trông chờ sự quan tâm đầu tư của cấp trên, do xây dựng các tiêu chí về dịch vụ xã hội đòi hỏi phải có thời gian và nguồn kinh phí lớn. Bên cạnh đó, địa phương cũng mong muốn các nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước được giải ngân sớm hơn, vì hiện nay một số nguồn vốn đến tận tháng 8, tháng 9 mới được cấp vốn nên địa phương rất khó có thể thực hiện kịp trong năm.

Tiếp cận dịch vụ xã hội là tiêu chí khó khăn mà huyện Pác Nặm đang phải đối mặt.

            Tổng số hộ nghèo toàn huyện Pác Nặm năm 2018 là 2.978 hộ, chiếm 42,57%; Số hộ cận nghèo là 927 hộ, chiếm 13,25%. Ngay từ đầu năm UBND huyện đã ban hành Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch giảm tỷ lệ hộ nghèo cho các xã. Kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, đồng thời phân công các thành viên Ban Chỉ đạo phụ trách, giúp đỡ các xã một cách cụ thể. Theo kế hoạch, năm 2018 này huyện Pác Nặm phấn đấu giảm 4% tỷ lệ hộ nghèo, tương ứng với 297 hộ nghèo. Tuy nhiên, theo kế hoạch, trong năm 2018 huyện phấn đấu đưa 02 xã Bộc Bố và Giáo Hiệu về đích nông thôn mới, do đó tỷ lệ hộ nghèo của 02 xã phải giảm xuống dưới 12% mới đạt mục tiêu, vì vậy UBND huyện đã giao thêm cho xã Bộc Bố giảm 178 hộ; xã Giáo Hiệu giảm 75 hộ. Nâng tổng số hộ dự kiến thoát nghèo toàn huyện năm 2018 là 527 hộ, tương đương giảm tỷ lệ hộ nghèo 7,53%.

Triển khai tốt các mô hình sản xuất là giải pháp quan trọng để thực hiện công tác giảm nghèo.

            Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Ma Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết: Để đạt được mục tiêu giảm nghèo vào cuối năm, huyện Pác Nặm đã đề ra nhiều giải pháp cụ thể nhằm thực hiện đạt chỉ tiêu như: 100% hộ nghèo có nhu cầu được vay vốn tín dụng ưu đãi; Tập trung dạy nghề ngắn hạn cho lao động thôn thôn; Đưa lao động đi tham gia xuất khẩu và làm việc tại các khu công nghiệp trong nước; 100% học sinh, sinh viên hộ nghèo được cấp bù, hỗ trợ chi phí học tập; triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ đến từng thôn, bản đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết 30a, Chương trình 135, Chương trình nông thôn mới....Đặc biệt là tập trung triển khai thực hiện tốt các mô hình sản xuất nông - lâm nghiệp theo Đề án phát triển sản xuất hàng hóa để tạo cơ hội cho các hộ nghèo có điều kiện phát triển sản xuất, tăng thu nhập, vươn lên thoát nghèo, giảm khoảng cách về thu nhập và mức sống giữa các vùng và các nhóm dân cư.

            Với những giải pháp hết sức thiết thực và đồng bộ mà huyện đã đề ra thì tin chắc rằng công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện vùng cao Pác Nặm sẽ thu được những kết quả tốt nhất, góp phần nâng cao đời sống của nhân dân và thúc đẩy nền kinh tế xã hội của huyện ngày càng phát triển hơn nữa./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In