Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm hỗ trợ khai hoang, phục hóa được trên 193ha từ Chương trình 30ª.

( Cập nhật lúc: 10/06/2019  )

            Từ khi Nghị quyết 30ª được triển khai trên địa bàn cho đến nay, huyện Pác Nặm đã tiến hành hỗ trợ người khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang để phát triển sản xuất sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích thực hiện là 193,4ha.

Tình hình an ninh lương thực cho người dân từng bước được đảm bảo ổn định.

           Cụ thể, đã có 1.748 hộ dân được hỗ trợ thực hiện khai hoang, phục hóa, tạo ruộng bậc thang với tổng kinh phí thực hiện trên 1,7 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu, kế hoạch đề ra, huyện Pác Nặm đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện thường xuyên cử cán bộ kỹ thuật xuống cơ sở, tư vấn, hỗ trợ UBND các xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân vùng cao, vùng đồng bào DTTS kỹ thuật canh tác trên ruộng nước, ruộng bậc thang, cách phòng trừ sâu bệnh, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất…Nhờ đó, việc khai hoang, phục hóa ruộng nước trên địa bàn huyện được người dân hưởng ứng nhiệt tình, trở thành phong trào rộng rãi trên toàn huyện.

          Cũng từ chính sách hỗ trợ này, diện tích trồng cây lúa nước trên địa bàn Pác Nặm ngày một tăng, góp phần làm thay đổi thói quen canh tác cũ, lạc hậu, đưa năng suất, sản lượng lúa của địa phương tăng dần qua từng năm, đảm bảo tình hình an ninh lương thực, ổn định đời sống cho người dân./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In