Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm hỗ trợ gần 2 tỷ đồng tiền điện thắp sáng trong năm 2018.

( Cập nhật lúc: 31/01/2019  )

            Đến thời điểm này huyện Pác Nặm đã tiến hành chi trả gần 2 tỷ đồng để hỗ trợ tiền điện thắp sáng năm 2018 cho trên 3.000 hộ dân thuộc diện hộ nghèo và hộ chính sách xã hội trên địa bàn.

Người dân làm thủ tục nhận tiền hỗ trợ tại xã Nghiên Loan.

            Cụ thể, trong tổng số 3.096 hộ dân được hưởng chính sách hỗ trợ tiền điện ở Pác Nặm có 2.906 hộ thuộc diện hộ nghèo xét theo tiêu chí thu nhập; 32 hộ chính sách xã hội không thuộc diện hộ nghèo và có lượng điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt hàng tháng không vượt quá 50kwh đang sinh sống ở vùng có điện lưới và 158 hộ chính sách xã hội không thuộc diện hộ nghèo đang sinh sống ở vùng chưa có điện lưới. Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ nguồn đảm bảo xã hội huyện với định mức 49.000đ/ tháng/ hộ gia đình.

             Chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội là một chính sách hợp lý của Đảng và Nhà nước, góp phần giảm bớt khó khăn cho người dân trước tác động của giá điện, giúp họ có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In