Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm còn gần 5.100 hộ vay vốn qua Ngân hàng CSXH.

( Cập nhật lúc: 28/04/2020  )

            Tính đến thời điểm này trên địa bàn huyện Pác Nặm còn có gần 5.100 hộ dân đang vay vốn thông qua Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ trên 245 tỷ 300 triệu đồng.

Nhiều hộ dân đã thoát nghèo từ nguồn vốn vay với Ngân hàng CSXH.

            Hiện toàn huyện Pác Nặm có 145 tổ TK&VV, trong đó xã Nghiên Loan là địa phương có số hộ vay vốn qua Ngân hàng CSXH nhiều nhất với 826 hộ, tổng dư nợ gần 44,5 tỷ đồng, còn xã An Thắng là địa phương có số hộ vay ít nhất với 183 hộ, tổng dư nợ gần 7,9 tỷ đồng. Các chương trình cho vay có dư nợ cao vẫn chủ yếu là vay hộ nghèo - trên 108 tỷ đồng; vay hộ cận nghèo - gần 21,7 tỷ đồng; cho vay hộ sản xuất kinh doanh - trên 60,3 tỷ đồng và vay giải quyết việc làm - gần 11 tỷ đồng.

           Chất lượng tín dụng tại Ngân hàng CSXH huyện Pác Nặm cũng có nhiều chuyển biến tích cực, hiện nay tỷ lệ nợ quá hạn chỉ chiếm 0,46%/ tổng dư nợ, trong đó có 03 xã là Giáo Hiệu, An Thắng và Bằng Thành hiện không có trường hợp nào nợ quá hạn./.

 

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm VHTT&TT)
Nguồn: 
Sign In