Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có trên 11ha rừng trồng năm 2018 không đạt nghiệm thu.

( Cập nhật lúc: 29/11/2018  )

            Theo kết quả nghiệm thu mới nhất của Ban quản lý Dự án 147 huyện Pác Nặm, thì trong năm 2018 này, trong tổng số 244,8ha rừng trồng sản xuất tập trung có gần 11,2ha không đạt tiêu chuẩn nghiệm thu thanh toán.

Cán bộ Ban QLDA 147 huyện kiểm tra chất lượng rừng trồng.

   Cụ thể, trong tổng diện tích 244,8ha rừng trồng sản xuất tập trung mà huyện Pác Nặm thực hiện được trong vụ trồng rừng năm 2018 có 206ha đạt tiêu chuẩn nghiệm thu thanh toán 100%; gần 27ha đạt tiêu chuẩn nghiệm thu thanh toán từ 50% đến 70%. Còn số diện tích không đạt nghiệm thu tập trung nhiều ở một số xã như Xuân La; Cao Tân và Nhạn Môn, chủ yếu là những diện tích trồng cây Xoan và cây Mỡ. Riêng 03 xã là Bộc Bố, An Thắng và Giáo Hiệu 100% diện tích thực hiện đều đạt nghiệm thu.

            Năm 2018 này huyện Pác Nặm đã thực hiện trồng mới được trên 389ha rừng các loại, đạt 105,3% kế hoạch. Trong đó trồng rừng sản xuất tập trung được 244,8ha, đạt 122,6% kế hoạch; trồng cây phân tán được 19,8ha, đạt 39% kế hoạch và trồng lại rừng sau khai thác được 124,7ha, đạt 104% kế hoạch. Chất lượng cây giống, khung thời vụ, kỹ thuật trồng rừng được đảm bảo, điều kiện thời tiết thuận lợi và đặc biệt là ý thức chăm sóc, không để gia súc phá hoại....chính là những yếu tố quan trọng giúp cho vụ trồng rừng năm 2018 ở huyện Pác Nặm đạt được kết quả cao./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In