Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có gần 2.400ha rừng trồng sản xuất đến tuổi khai thác.

( Cập nhật lúc: 14/06/2019  )

            Thực hiện các dự án trồng rừng như Dự án 661, Dự án 147...đến nay huyện Pác Nặm đã có gần 6.000ha rừng trồng sản xuất, trong đó có gần 2.400ha đã đến tuổi khai thác.

Nguồn lợi từ kinh tế rừng giúp nhiều hộ dân vươn lên làm giàu hiệu quả

           Cụ thể, trong số các diện tích rừng trồng sản xuất đến tuổi khai thác có trên 531ha diện tích cây Keo và trên 1.780ha diện tích cây Mỡ. Những diện tích rừng này nằm ở hầu hết tất cả 10/10 xã của huyện, trong đó tập trung nhiều ở các xã Nghiên Loan, Bằng Thành, Bộc Bố, Cổ Linh và Cao Tân. Việc phát triển kinh tế rừng đã và đang là một trong những hướng phát triển chủ đạo được Đảng bộ, Chính quyền huyện Pác Nặm tập trung chỉ đạo, tuyên truyền vận động người dân thực hiện, nhằm giúp nền kinh tế huyện nhà phát triển bền vững, phát huy được những tiềm năng, lợi thế của địa phương.

            Đặc biệt, kể từ năm 2016, thực hiện Nghị quyết HĐND huyện về Đề án “Phát triển sản xuất nông lâm nghiệp theo hướng hàng hóa, tạo ra sản phẩm an toàn, có sức cạnh tranh trên thị trường; tập trung trồng rừng gắn với công nghiệp chế biến gỗ để nâng cao giá trị kinh tế rừng huyện Pác Nặm giai đoạn 2016 - 2020”, thì huyện đã có nhiều cơ chế chính sách khuyến khích, kêu gọi các Doanh nghiệp, các hộ SXKD mở các cơ sở thu mua chế biến sản phẩm từ gỗ rừng trồng ngay tại địa phương, góp phần nâng cao giá trị kinh tế rừng cho người dân, tạo thêm nhiều việc làm và thúc đẩy nghề trồng rừng ổn định, bền vững./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In