Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có 90,6% hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh.

( Cập nhật lúc: 19/03/2019  )

          Tính đến thời điểm này toàn huyện Pác Nặm đã có trên 6.620 hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, đạt tỷ lệ 90,6%.

Người dân nhiều thôn, bản vùng cao Pác Nặm đã có nước sạch để sử dụng.

         Theo kế hoạch, năm 2019 này huyện Pác Nặm phấn đấu có ít nhất 93% số hộ dân được sử dụng nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Để hoàn thành được mục tiêu đề ra, huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục ưu tiên sử dụng các nguồn vốn đầu tư xây dựng mới những công trình nước sinh hoạt tập trung hoặc các công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy tại những thôn bản vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Song song với đó tập trung sửa chữa, nâng cấp và quản lý vận hành tốt gần 100 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung hiện có. Tiếp tục thành lập và duy trì mô hình các tổ quản lý vận hành tại các thôn, bản, khu dân cư....

       Những công trình nước sinh hoạt tập trung đã kết nối đưa nguồn nước hợp vệ sinh đến nhiều thôn, bản vùng sâu, vùng xa, góp phần quan trọng trong việc nâng cao tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại huyện vùng cao Pác Nặm. Qua đó cải thiện chất lượng cuộc sống, sức khỏe cho người dân vùng nông thôn./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In