Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có 58 mô hình đăng ký “Dân vận khéo” giai đoạn 2018-2020.

( Cập nhật lúc: 04/05/2019  )

            Sau gần 2 năm triển khai thực hiện, đến nay trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có tổng số 58 mô hình tập thể và cá nhân đăng ký “Mô hình dân vận khéo” trong giai đoạn 2018-2020.

Các mô hình”Dân vận khéo” đều được BCĐ huyện lựa chọn kỹ càng.

           Cụ thể, trong tổng số 58 mô hình đăng ký trong giai đoạn 2018-2020 của huyện Pác Nặm có 10 mô hình cá nhân và 48 mô hình tập thể. Trong số các mô hình tập thể có 22 mô mình do các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đăng ký thực hiện, số còn lại là của 10 xã trong huyện đăng ký. Các mô hình “Dân vận khéo” đã được Ban chỉ đạo huyện Pác Nặm, khảo sát, đánh giá và lựa chọn kỹ càng từ cấp cơ sở, đảm bảo nội dung cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, có tính bền vững, sức lan toả trong cộng đồng, thu hút được đông đảo nhân dân tham gia.

Các mô hình đã góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận....

            Huyện Pác Nặm cũng đã và đang đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác dân vận theo hướng gần dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân. Tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm mà cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, những vấn đề mới, khó khăn, phức tạp ở cơ sở. Các mô hình “Dân vận khéo” cũng đã có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan toả trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng - an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn huyện vùng cao Pác Nặm./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In