Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có 2.711 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập.

( Cập nhật lúc: 15/03/2019  )

            Qua rà soát của ngành chức năng huyện Pác Nặm thì hiện nay trong tổng số 2.770 hộ nghèo của huyện có tới 2.711 hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập.

Hộ thoát nghèo ở Pác Nặm chưa thực sự bền vững.

           Sở dĩ hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập ở Pác Nặm tăng cao là do hiện nay việc xác định thu nhập của hộ nghèo, cận nghèo thực hiện theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016-2020, nên định mức đã tăng lên 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị. Đối với chuẩn cận nghèo là 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn.

            Bên cạnh đó, chất lượng cuộc sống của nhóm hộ thoát nghèo và hộ cận nghèo trên địa bàn huyện Pác Nặm vẫn còn ở mức thấp, chưa đảm bảo bền vững, các hộ thoát nghèo thực chất chỉ là vượt qua ngưỡng chuẩn nghèo, cuộc sống còn nhiều khó khăn, trong năm chỉ cần gia đình có sự biến động như: Tăng lên về nhân khẩu, gia đình có người ốm đau, các loại tài sản của hộ giảm do hỏng hóc, bán lấy tiền chữa bệnh....dẫn đến tái nghèo, cận nghèo./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In