Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có 20 cơ sở sản xuất Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp.

( Cập nhật lúc: 20/04/2020  )

            Hiện nay trên địa bàn huyện Pác Nặm đã có 20 cơ sở sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, hầu hết đều thuộc loại hình hộ kinh doanh cá thể và tư nhân.

            Các cơ sở sản xuất CN-TTCN ở Pác Nặm chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai thác vật liệu xây dựng, chế biến gỗ và gia công đồ gia dụng, các sản phẩm chủ yếu phục vụ nhu cầu tại địa phương, do đó còn chiếm tỷ trọng nhỏ trong cơ cấu kênh tế của huyện Pác Nặm. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp năm 2019 của huyện đã đạt 8,4 tỷ đồng, tăng 40,1% so với năm 2015. Riêng trong năm 2020 này huyện Pác Nặm tiếp tục phấn đấu duy trì tổng giá trị SXCN-TTCN ở mức 8,4 tỷ đồng trở lên.

Sản xuất Công nghiệp ở Pác Nặm đang có bước phát triển khá ổn định.

            Để hoàn thành mục tiêu và phát triển tốt hơn hoạt động SXCN-TTCN, huyện Pác Nặm cần tiếp tục đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, tuyên truyền. Tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề, truyền nghề, ứng dụng máy móc thiết bị, tiến bộ khoa học kỹ thuật… vào sản xuất gắn với tư vấn trợ giúp thành lập các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác; phối hợp tổ chức liên doanh, liên kết, hợp tác sản xuất và bao tiêu sản phẩm. Tạo điều kiện chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, cơ cấu lao động ở nông thôn theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá. Qua đó, tạo ra nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, đồng thời bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc./.

 

Tác giả:  Nhật Huân (Trung tâm Văn hóa TTTT)
Nguồn: 
Sign In