Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm có 06 xã đạt Chuẩn tiếp cận Pháp luật.

( Cập nhật lúc: 03/05/2018  )

            Cho đến thời điểm này huyện Pác Nặm đã có 06/10 xã đạt chuẩn về tiếp cận Pháp luật theo Quyết định số 619/QĐ-TTg, ngày 08/05/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

Một buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại xã Nhạn Môn.

            Cụ thể, 06 xã đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật của huyện Pác Nặm là: Nghiên Loan, An Thắng, Cao Tân, Bộc Bố, Công Bằng và Nhạn Môn. Trong đó có 01 xã đạt chuẩn loại I là Bộc Bố, 05 xã còn lại đạt chuẩn loại II. Để được công nhận là xã, phường đạt chuẩn tiếp cận Pháp luật thì các địa phương phải đáp ứng được 25 chỉ tiêu của 05 tiêu chí chính, bao gồm: Bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật; Thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; Phổ biến giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở; Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

            Trong thời gian qua, huyện Pác Nặm đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, chính quyền các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân về vị trí, vai trò, ý nghĩa của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Chỉ đạo thực hiện tốt cải cách hành chính, các thủ tục hành chính phải được niêm yết công khai tại nơi làm việc....Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật. Kịp thời tháo gỡ mâu thuẫn, tranh chấp, vướng mắc, kiến nghị trong thi hành pháp luật trên địa bàn./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In