Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Pác Nặm chuyển đổi được 50ha diện tích sang trồng cây có giá trị kinh tế cao.

( Cập nhật lúc: 27/06/2019  )

            Thực hiện việc chuyển đổi các diện tích đất trồng lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, đến thời điểm này toàn huyện Pác Nặm đã có 50ha được chuyển đổi, đạt 68% kế hoạch năm.

Nhiều diện tích đất được chuyển đổi đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

            Các diện tích đã được chuyển đổi nằm ở 8/10 xã, với các loại cây trồng được chuyển đổi chủ yếu là: Trồng cỏ chăn nuôi 7,7ha; Cây rau 8,35ha; Cây gừng 1ha, Cây ngô 11,5ha; Cây thuốc lá 5ha; Cây ăn quả 6,54 ha; Nuôi trồng Thủy sản 10,26ha....Những diện tích đã được chuyển đổi đều phát huy hiệu quả kinh tế, cho thu nhập cao hơn so với trồng lúa hoặc ngô như trước đây.

            Để đảm bảo kế hoạch chuyển đổi được ít nhất 74ha diện tích trồng cây lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao khác trong năm 2019, hiện nay ngành chức năng huyện Pác Nặm đang tiếp tục phối hợp với UBND các xã và người dân rà soát, thống kê một cách cụ thể, chính xác, xây dựng phương án chuyển đổi với những loại cây trồng phù hợp với điều kiện khí hậu thổ nhưỡng của từng khu vực và từng hoàn cảnh gia đình cụ thể./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In