Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Nhìn lại nền Kinh tế - Xã hội huyện Pác Nặm năm 2019.

( Cập nhật lúc: 30/01/2020  )

            Năm 2019 vừa qua, tuy còn nhiều khó khăn nhưng được sự quan tâm đầu tư của Trung ương và của tỉnh; sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn huyện Pác Nặm tiếp tục có những bước phát triển ổn định, công tác an sinh xã hội đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo giữ vững. Năm 2019 cũng là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015-2020. Tạo tiền đề quan trọng cho huyện nhà bước sang năm 2020 sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn, bền vững hơn...

Nền kinh tế huyện Pác Nặm có nhiều bước đột phá trong năm 2019.

            Trong năm 2019, mặc dù tình hình thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất của nhân dân trên địa bàn huyện Pác Nặm. Nhưng với tinh thần triển khai thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của cấp trên, Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ đề ra. Kết quả, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra, tiêu biểu như: Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa được 74,19ha, đạt 100,26%; trồng rừng mới được 299,64ha, đạt 130%; thu ngân sách đạt 112% kế hoạch; 10/10 xã duy trì công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; số hộ nghèo trên địa bàn huyện còn 35,14%, giảm 3,7% so với năm 2018…

            Đặc biệt, năm 2019, Pác Nặm đã triển khai thực hiện được 43 mô hình, dự án phát triển sản xuất theo Đề án sản xuất hàng hóa với gần 1.200 hộ dân tham gia. Trong đó có 12 mô hình trồng trọt và 31 mô hình chăn nuôi như: Mô hình trồng thâm canh cây mận sớm, thâm canh cây cam quýt; mô hình trồng rau, sản xuất lúa chất lượng cao; mô hình chăn nuôi trâu bò vỗ béo, trâu bò sinh sản; chăn nuôi lợn đen địa phương… Qua đó đã góp phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, từng bước thay đổi tập quán canh tác của người dân sang sản xuất theo hướng hàng hóa, tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế cao và có sức cạnh tranh trên thị trường.       

Sản xuất nông - lâm nghiệp theo hướng hàng hóa được đầu tư thực hiện.

            Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm hiện tại, theo kết quả đánh giá sơ bộ số tiêu chí nông thôn mới, bình quân toàn huyện đạt 11,2 tiêu chí, tăng 2 tiêu chí so với năm 2018 và có xã Bộc Bố đạt chuẩn nông thôn mới. Trong năm, Pác Nặm cũng đã xét chọn được 05 sản phẩm đủ điều kiện để tham gia đánh giá và xếp hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2019; huyện thành lập thêm được 05 hợp tác xã mới; tạo thêm việc làm mới cho 1,027 lao động; các hoạt động sản xuất kinh doanh của các tổ chức kinh tế trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định... Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều hình thức đa dạng, phong phú. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, các thiết chế văn hóa ở cơ sở phát huy hiệu quả… Công tác quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội ổn định, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, đảm bảo hoạt động thường xuyên, hiệu lực hiệu quả. Công tác xây dựng đảng, củng cố chính quyền, MTTQ, các đoàn thể có nhiều chuyển biến, tiến bộ, nhất là việc chỉ đạo thực hiện đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.    

            Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019, huyện Pác Nặm vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Trong đó một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra như: Thu nhập bình quân đầu người mới đạt 22 triệu đồng/năm, trong khi kế hoạch năm đề ra là 26 triệu đồng/năm, tổng sản lượng lương thực đạt 97,25% kế hoạch; một số mô hình phát triển sản xuất chưa đạt kết quả cao; công tác xây dựng cơ bản tiến độ thực hiện còn chậm, giải ngân các nguồn vốn đạt thấp; xây dựng nông thôn mới xã Giáo Hiệu chưa hoàn thành theo kế hoạch.

Chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai có hiệu quả.

            Để hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020, sang năm 2020, huyện Pác Nặm phấn đấu: Tổng sản lượng lương thực đạt 20.335 tấn; duy trì diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa 74ha; thực hiện 160ha diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 100 triệu đồng/ha trở lên; trồng rừng mới được 320ha, duy trì tỷ lệ che phủ rừng trên 57,3%; thành lập mới 02 hợp tác xã; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 3,5% trở lên; tạo việc làm mới cho 400 lao động; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt từ 90% trở lên; duy trì công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; phấn đấu mỗi xã đạt 02 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở lên, duy trì xã Bộc Bố đạt chuẩn các tiêu chí, riêng xã Giáo Hiệu hoàn thành 19/19 tiêu chí...

            Để đạt được mục tiêu trên, Pác Nặm xác định tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, sử dụng các nguồn vốn thực hiện các đề án, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, đất soi bãi kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao; ứng dụng các tiến bộ khoa học kĩ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị và hiệu quả kinh tế. Làm tốt công tác hợp tác, đầu tư với các doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc sản xuất, tiêu thụ sản phẩm; xây dựng các dự án đầu tư phát triển sản xuất nông - lâm nghiệp làm cơ sở chỉ đạo và thu hút hợp tác đầu tư, triển khai các dự án đang thực hiện trên địa bàn huyện có hiệu quả; tập trung chỉ đạo thực hiện trồng rừng đạt chỉ tiêu giao. Đồng thời duy trì và phát triển ổn định đàn vật nuôi hiện có, tập trung ứng dung khoa học kĩ thuật vào trong chăn nuôi bằng việc xây dựng và mở rộng các mô hình phát triển chăn nuôi, sử dụng các nguồn vốn có hiệu quả, đồng thời làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đói, rét, kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển và giết mổ.

Công tác an sinh xã hội được các cấp huyện Pác Nặm đặc biệt quan tâm.

            Cùng với đó, huyện tiếp tục khuyến khích phát triển các cơ sở dịch vụ, sản xuất; củng cố, hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác nâng cao hiệu quả hoạt động; thúc đẩy thành lập mới và tạo điều kiện thuận lợi để hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế và chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện. Quản lý thu ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả và hạn chế cấp bổ sung kinh phí trong năm.

            Về phát triển văn hóa - xã hội, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 - 2020, tiếp tục rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học; tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc; thực hiện có hiệu quả công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, các chính sách an sinh xã hội.

Chất lượng cuộc sống của người dân Pác Nặm không ngừng được nâng cao.

            UBND huyện Pác Nặm cũng đã đề ra những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong công tác chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Trong đó, tiếp tục huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho phát triển; đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá trong phát triển nông nghiệp nông thôn; phát triển công nghiệp có chọn lọc, công nghiệp chế biến nông sản và các ngành sử dụng nhiều lao động ở địa phương; phát triển thương mại dịch vụ; chống thất thu, tăng ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; phát triển văn hóa, xã hội đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính và giữ vững ANCT, TTATXH…

            Xuân đã về, hoa Đào đã nở thắm trên khắp các bản làng huyện vùng cao Pác Nặm, báo hiệu một năm mới với nhiều thành công hơn. Sự tin tưởng tuyệt đối của nhân dân các dân tộc huyện nhà vào đường lối lãnh đạo chỉ đạo của Đảng bộ, Chính quyền chính là thước đo tốt nhất cho đường đi đúng đắn mà huyện nhà đã chọn./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In