Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử huyện Pác Nặm - tỉnh Bắc Kạn

Nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân của Pác Nặm đạt gần 1,4 tỷ đồng.

( Cập nhật lúc: 13/08/2019  )

            Cho đến thời điểm này, Tổng nguồn quỹ Hỗ trợ nông dân mà Hội nông dân huyện Pác Nặm đang quản lý đạt gần 1,4 tỷ đồng. Trong đó, vốn Trung ương 130 triệu, vốn của tỉnh 310 triệu, ngân sách địa phương cấp 210 triệu, số còn lại là nguồn vốn ủng hộ thông qua các cuộc phát động.

Nguồn quỹ đã phát huy được hiệu quả trong công tác xóa đói giảm nghèo.

            Từ nguồn vốn Quỹ hộ trợ nông dân, Hội nông dân huyện đã triển khai được 08 dự án, và hiện còn 06 dự án vẫn đang trong quá trình thực hiện. Bao gồm các dự án: Chăn nuôi lợn thịt tại xã Giáo Hiệu; Vỗ béo trâu, bò tại các xã An Thắng, Nghiên Loan, Giáo Hiệu; Chăn nuôi ngựa tại xã Nhạn Môn và dự án nuôi lợn đen tại xã Xuân La. Đã có tất cả 29 hộ hội viên nông dân được vay vốn từ nguồn quỹ để xây dựng các dự án chăn nuôi với tổng số tiền 1 tỷ 390 triệu đồng.

            Hầu hết các dự án từ Quỹ Hỗ trợ nông dân đều phát huy hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập cho hội viên nông dân. Trở thành động lực quan trọng trong công tác xóa đói giảm nghèo và làm giàu của địa phương./.

Tác giả:  Nhật Huân ( Trung tâm VHTT&TT )
Nguồn: 
Sign In